Surt at blive beskattet af gratis husly

Frederikshavner der bor hos kammerat er utilfreds med at skulle slippe 750 kr. mere i skat om måneden for sådan er reglerne

FREDERIKSHAVN:- Min kammerat gør mig en tjeneste, og det skal jeg betale 750 kr. mere i skat af om måneden for resten af året. Det er bare surt, synes frederikshavneren John Nielsen. John Nielsen understreger, at han ikke har noget imod at betale skat af det, han tjener. - Men at skattevæsenet kan gå ind og bestemme værdien af min kammerats tjeneste, og så forhøje min forskudsansættelse med det, og også uden videre sende et nyt skattekort med mindre fradrag til min arbejdsgiver, uden at jeg ved noget om det, det synes jeg er noget underligt noget, siger John Nielsen. Forhistorien er, at John Nielsen er flyttet fra sin samlever. En kammerat tilbød ham, at han kunne bo hos ham gratis, indtil han fandt en ny bolig. Kammeraten havde alligevel et værelse, der stod tomt, undtagen hver 14. dag, når et andet familiemedlem er hjemme og skal bruge det. - Men så kunne jeg bare sove på sofaen i stuen, lød aftalen på ifølge John Nielsen. - Jeg melder flytningen til folkeregistret, og får straks et brev om, at de forhøjer min forskudsansættelse med 3,5 gange 1500 kr. eller i alt 5250 kr. for resten af året. Da jeg boede hos min samlever, blev jeg da ikke særskilt beskattet af det beløb, jeg betalte til den fælles bolig. Nu skal jeg så betale skat af noget, jeg ikke betaler, og hvor skattevæsenet bare suverænt kan bestemme, hvor meget det er, jeg ikke betaler, siger John Nielsen. Sådan er reglerne Afdelingsleder Helge Morell, Skatteforvaltningen i Frederikshavn, siger, at sådan er reglerne nu engang. Han henviser til skattelovens paragraf 4, der definerer begrebet skattepligtig indkomst, og hvor der i et af underpunkterne står, at vederlagsfri benyttelse af andres rørlige eller urørlige gods er skattepligtigt. - Fri benyttelse af bolig er skattepligtigt, med mindre der er tale om meget nær familie. Hvis jeg havde en lejlighed i Aalborg, hvor huslejen er fastsat til 5000 kr. om måneden, og jeg så var så venlig at låne den gratis ud til en ven, så ville jeg alligevel blive beskattet af en huslejeindtægt på 60.000 kr. om året, og vennen tilsvarende beskattet af denne gaveydelse på 60.000 kr., siger Helge Morell. - 1500 kr. om måneden for et værelse med bad, lys og varme til rådighed er den skønsmæssige gennemsnitspris, og så hjælper det f.eks. heller ikke, hvis man møder op med en lejekontrakt, der kun lyder på 200 kr. om måneden. Så vil beskatningen blot blive foretaget af differencen på de 1300 kr. - Selvfølgelig kan man altid diskutere det skønsmæssige beløb, der er fastsat, først med os, og hjælper det ikke, så kan man klage til skatteankenævnet. Men så skal argumenterne også være gode. Havde de været det, ville vi have lyttet i første runde, understreger Helge Morell. Han ønsker ikke at diskutere den konkrete sag, men siger blot, at også udlejeren vil få et problem, med mindre lejeindtægten ikke rammer over bundgrænsen for beskatning. På stikkerne - Generelt kan man også sige, at alt muligt kan være baggrund for at en gratis bolig stilles til rådighed i kortere eller længere tidsrum, så vi er selvfølgelig på stikkerne med det samme, det er vores arbejde. Dermed være ikke sagt, at vi kommer rendende straks nogen låner et værelse ud i nogle dage. Men det ville jo så næppe heller gå over folkeregistret. Vi er nødt til løbende at følge op på tingene i stedet for, at der måske oparbejdes en skattegæld, som ikke kan betales. Og ændres forholdene sig fra gratis til betalt bolig inden året er omme, så ændrer vi også forskudsansættelsen, påpeger Helge Morell. At det ændrede skattekort går direkte til arbejdsgiveren er samtidig en service, som de fleste er glade for, understreger han.