Suspenderet forstander giver øget kontrol

Mistanken om, at forstanderen ved Døvblindecentret i Aalborg har begået magtmisbrug og bedrageri, er årsag til, at regionen har øget tilsyn og kontrol med afdelinger og institutioner.

Sagen fra Døvblindecenteret i Aalborg har betydet øget tilsyn med nordjyske institutioner. Foto: Grete Dahl.

Sagen fra Døvblindecenteret i Aalborg har betydet øget tilsyn med nordjyske institutioner. Foto: Grete Dahl.

På grund af sagen blev forstander Preben Gundersen på Døvblindecentret i foråret suspenderet og meldt til politiet. Den sag er endnu ikke afklaret. Et af de væsentligste punkter i regionens øgede tilsyn er, at alle regionens institutioner og afdelinger i løbet af en periode på to år bliver besøgt af regionens eksterne revision. Formålet er ved stikprøver at kontrollere, at gældende procedurer og retningslinjer bliver fulgt. Samtidig med at der kommer et øget tilsyn, er der lavet en ny procedure bl.a. vedrørende institutionsledere og afdelingsledere, hvor kontering af kurser, rejser og telefonregninger altid skal anvises af nærmeste overordnede. Yderligere er der i Regionshuset lavet en kontrolfunktion, som skal foretage uanmeldte besøg både på institutioner og i afdelinger. Endelig bliver der for nyansatte ledere kurser i, hvordan regionens økonomiske system fungerer. Sagen om den suspenderede forstander drejer sig om mistanke om et stort forbrug af Døvblindecentrets midler. Bl.a. er der brugt store beløb på rejser. I foråret valgte regionen således at afbestille en rejse for 21 ansatte i Døvblindecentret, der efter planen skulle til konference i Australien. Alene rejseudgifterne til den tur var på over en halv million kroner. Til spørgsmålet om, hvorvidt de ny kontrolsystemer sikrer mod ny tilsvarende sager, siger regionsrådets formand Orla Hav (S): - Vi har søgt at sikre os så godt, det er muligt, men erfaringen viser jo, at selv systemer, som man anser for helt sikre, har det været muligt at omgå. Vi har gennemført de ting, som vi er blevet rådet til, og som vi finder nødvendige, siger Orla Hav. torben.holm@nordjyske.dk