EMNER

Svækkede danske vandmiljøkrav for EU-Kommissionen Sportsfiskere klar til at slæbe lempede danske krav til miljøet i vandløb, søer og fjorde til EU-Kommissionen

KØBENHAVN:Danmarks Sportsfiskerforbund er parat til at bede EU-Kommissionen gribe ind over for Danmarks slækkede ambitioner i forhold til EU's krav om god vandkvalitet i vandløb, søer og fjorde. - Det er jo ingen sag at nå målene, hvis regeringen bare sætter målene lavt nok. Men vi mener, at det er tale om et soleklart brud på reglerne, hvis regeringen for at holde omkostningerne for især landbruget nede ser bort fra kravene i Vandrammedirektivet og i stedet tager afsæt i de mere lempelige miljømål, som amterne tidligere har opstillet. Direktivet kan ikke gradbøjes på den måde. Derfor er vi klar til at bede Kommissionen tage affære, siger miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund Jens Thygesen til Ritzau. Sportsfiskerne vil derfor forsøge at få de andre grønne organisationer med på en fælles EU-henvendelse. Jens Thygesen vil ikke udelukke, at det også kan blive aktuelt at slå sig sammen med de andre grønne organisationer i EU, for at forhindre, at kravene til vandmiljøet skrider generelt. I vandværkernes forening, DANVA, siger faglig konsulent Claus Vangsgård, at foreningen ikke er afvisende over for en fælles henvendelse til EU-Kommissionen. - Vi er meget interesseret i, at regeringen får afklaret, at den udlægning, den er i færd med, er i strid med EU-kravene, siger han. Præsident Poul Henrik Harritz fra Danmarks Naturfredningsforening kalder sagen meget vigtig. - Der er ingen tvivl om, at vi mener, at regeringen er galt afmarcheret. Men det er for tidligt at gå til EU med sagen, fordi der fortsat er tale om udkast til nye regler. Vi kan fortsat håbe, at regeringen når at komme til besindelse, når den får tænkt sig om, siger Poul Henrik Harritz. Danmarks Miljøundersøgelser har beregnet, at det vil koste op til 18 mia. kr. at leve op til miljøkravene i Vandrammedirektivet om, at alle vandløb, søer og fjorde skal have "god økologisk tilstand". Regningen skyldes primært kompensation til landbruget for at mindske udledningerne af fosfor og kvælstof. Regeringen har derfor foreløbig valgt at tage afsæt i amternes gamle målsætninger, hvor der tages hensyn til bebyggelse, gamle lossepladser og intensivt landbrug. Med andre ord: Hvis vandet i forvejen er grumset og beskidt, behøver det ikke at være så klart og rent som andre steder. (forts.) /ritzau/