Svær balancegang

Meningen med livet i al almindelighed, som jeg er ved at finde frem til den, her ved rundingen af et skarpt hjørne.

Mennesket fødes godt - men de får så mange sære ting for. Ofte kommer de på afveje og omveje, i besvær søgende en genvej - men går så fra den ene grøft til den anden. Livet er en svær balancegang. Livet er en stor skole. Vi må lære at forholde os til vore følelser. Dét er noget af det sværeste. For vi elsker jo vor familie højt - og evt. andre også. Følelserne er stærke og vil dominere og styre os - og det er vor opgave i livet, at overleve uden at blive knust af følelser - og bevare hjertet. ¿Bevar dit hjerte frem for alt, for derfra udgår livet!¿ sagde den vise kong Salomon i Israel for et par tusind år siden. Altså: Lad sjælen elske den grønne jord, men glemme dog ej hvad der oven bor. - For Jesus sagde om sin familie, da de kom og kaldte på ham, mens han stod i en skare og talte til skaren: ¿Hvem er min mor og mine brødre? Den, som hører på mig og gør derefter er min mor og brødre. Hvis I ikke elsker mig højere end jeres fami lie, er I mig ikke værd ¿. (Mat. 10,37.) Altså: Følelser er farlige. Guds kærlighed sætter os fri af dem, samtidig med at vi holdes fast i kærlighedsbuddet til Ham, så at vi - ikke - så let - lader os slå ud af kurs. Må dét være en befriende lære fra livets skole.