Svær begyndelse for muslingefarme

Opdræt er arbejdskrævende og prisen for lav

NYKØBING:Folk står i kø for at etablere sig som muslingeopdrættere i Limfjorden, men opdrætternes egen formand, Arne Bækgaard i Bedsted i Thy, advarer kraftigt imod, at man kaster sig ud i det uden at grundige overvejelser og forberedelser. Samt mange penge. - Hvis man tror, at muslingeopdræt er en retrætepost, hvor man med lidt arbejde hver anden weekend kan tjene til sommerhuset, tager man fejl. Det er hårdt arbejde, og i en meget dynamisk fjord som Limfjorden, hvor både muslinger og problemer vokser meget hurtigt, skal man konstant være over sit anlæg. For mit vedkommende er jeg på fjorden hver dag i alle døgnets lyse timer, siger Arne Bækgaard i sin mobiltelefon ude fra fjorden. Kostbar begyndelse Samtidig er der betydelige finansieringsomkostninger. Et typisk anlæg koster ifølge Bækgaard i omegnen af 800.000 kroner, og dertil kommer en båd til på den anden side af en millioner kroner. Krævende begyndelse - Det kræver kapital, kendskab til branchen og grundige forberedelser, siger Bækgaard, der anbefaler folk, der drømmer om at nedsætte sig som muslingeopdrætter til først at deltage i arbejdet på et af de anlæg, der allerede er etableret. - Samt at vente og se, om vi, der er i gang, overlever, siger brancheformanden, der oplyser, at muslingeopdrættet på nuværende tidspunkt nikke hænger sammen økonomisk. Det hænger dels sammen med, at de første erfaringer har vist, at der med de nuværende produktionsmetoder er en betydelig mængde manuelt arbejde i opdrættet. Samtidig er en del af de forholdsvis få ton muslinger, der er høstet til dato, solgt til utilfredsstillende lave priser. - Alt i alt er det i øjeblikket ikke en god forretning, men det betyder ikke, at vi ikke fortsat tror på, at det over nogle år er muligt at gøre set til økonomisk fornuftigt erhverv. Men man skal gøre sig klart, at det vil være et erhverv som alt muligt andet, og ikke et indbringende fritidsjob, siger Arne Bækgaard. Automatisering De kommende år skal ifølge brancheformanden bruges til at udvikle metoderne, så arbejdsprocesserne i højere grad end hidtil automatiseres, så arbejdsindsatsen pr. kilo bringes ned. Samtidig skal markedet bearbejdes med henblik på at opnå en højere pris end de tre-seks kroner opdrætterne har fået hidtil. Til det sidste er opdrætterne i fællesskab investeret i en salgsforening, der direkte uden fordyrende mellemled skal markedsføre og sælge de dyrkede muslinger fra Limfjorden. I den forbindelse satser man på at skabe et særligt brand omkring de opdrættede muslinger. - Limfjordsmuslingen er allerede kendt for sin meget gode smag, og som dyrket har den desuden et meget større kødindhold, end muslinger har normalt, siger Bækgaard. Ekstra kødfulde Kødindholdet i muslinger er sædvanligvis nede på 17 procent, men i de dyrkede Limfjordsmuslinger er der typisk 30 procent kød. - Den høje kvalitet vil vi bruge til at skille os ud fra det øvrige marked. Limfjordsmuslingen skal brandes som en specialitet, siger brancheformanden, som dermed håber, at det vil kunne bringe kiloprisen på et niveau omkring de syv kroner. Fiskeridirektoratet har i 2004 givet tilladelse til 23 anlæg i Limfjorden. Heraf er der etableret 16-18 styk. Derudover er der knap 40 interesserede på venteliste.