Lokalpolitik

Svær, men ikke umuligt med forlig

BRØNDERSLEV:Hvis de tilkendegivelser, der kom på byrådsmødet, kommer til at holde stik, bliver det ikke svært at få et budgetforlig i stand. Der blev fra alle sider udtrykt håb om, at det kan lade sig gøre. Gitte Krogh (V) sagde, at selv om det er Brønderslev Kommunes sidste budget, så er der visse områder, der skal spares på. - I kommunen har vi store opgaver. Blandt andet børnepasning, skolevæsen, overførselsindkomster, ældre med mere. Henning Jørgensen (SF) lagde ikke skjul på, at der er mange forslag i sparekataloget, der ikke er gode. Især ankede han over forslaget om at lukke børnehaver i sommerferien. - Det betyder fyringer. Nogle vil måske spørge, om man ikke kan fyre ansatte på rådhuset i tre uger. Men det er ikke den vej, man skal gå, sagde han. Karsten Frederiksen (K) blev i frugternes verden. - Vi har en forpligtigelse til at lave en frugtsalat, der er spændende, og måske indeholder noget nyt. Men der er vel også noget af det grove, der skal sorteres fra. Karl Emil Nielsen (DF) advarede mod at røre ved ældre-området. Ole Jespersgaard (S) mener, at det er forkert, at besparelser rammer de svageste. Niels-Erik Østergaard (V) sagde, at det måske ikke er nødvendigt at afdrage så mange penge, som der er lagt op til.