Skolelukninger

- Svær og følsom sag

Kære Martin Schrøder i dit indlæg i Nordjyske beder du om svar på hvorledes den borgerlige fløj er kommet frem til, at den forsatte mad leverance placeres i Skive.

Samtidig fornemmer jeg din bekymring for kølemad. Lad mig starte med at nævne, at denne sag er den sværeste og mest følsomme sag vi politikere er blevet bedt om at tage beslutning om, og det naturligvis påvirker mig meget, at nogle ikke længere skal være ansat i det job, de har haft i en årrække. Din bekymring om kølemad deler jeg ikke, da der fremover vil være mulighed for, at de hjemmeboende ældre kan vælge mellem den kølede mad og den varme mad. Jeg har personlig i hele processen fremsat mange spørgsmål om kvaliteten fra Det Danske Madhus, samt stillet forslag om, at der blev taget referencer på Det Danske Mad Hus fra andre kommunen. Dette har vist at Det Danske Madhus både på kvalitet og samarbejde er en god samarbejdspartner. Når jeg blive bedt om at komme med udregningen til hvorledes den borgerlige gruppe er kommet frem til at Det Danske Madhus er billigst, er der mange faktorer der spiller ind. Det bygger på udbuddet, det bygger på en årrække, det bygger på hvorledes man beregner følge omkostninger og hvor mange af de følgeomkostninger, der bliver en realitet. Det viser sig at Jammerbugt Kommune over de næste fire år efter udredning af følgeomkostninger kan spare 24 til 26 mio. kr. Når du stiller spørgsmål ved om min fornuft i denne sag, kan jeg oplyse dig om, at min stemme bygger på, at når man foretager et udbud, så er man også forpligtet til at tage det billigste bud, det må du som tidligere erhvervsdrivende også være enig i. Samtidig gør det også indtryk på mig, at forvaltningens beregninger viser at det Danske Madhus er billigst. Det er ikke et mål for mig at nedlægge jobs, men jeg synes også at borgere i Jammerbugt Kommune må vide det med jobs og at skabe penge i kommunekassen er en svær cocktail. Det vil den kommende skolestruktur-debat også være et eksempel på, nedlægger vi nogle skoler koster det lærerstillinger, og der skal jeg som politiker igen tage stilling til om vi ønsker mange lærere eller ønsker vi penge til bøger. Ja et svært valg. Et andet eksempel på det med arbejdspladser er, at den borgerlige gruppe vedtog en lokalplan for hotel Nordsøen i Blokhus – dels for at bevare arbejdspladser – men da også for at give mulighed for yderligere. Der er mange vinkler på det med arbejdspladser Jeg er oprigtig ked af nogle mister deres job inden for Mad og Måltidservice, men som der også blev sagt i byrådssalen, vil jeg og den borgerlige fløj arbejde benhårdt på et offentlig – privat samarbejde med Det Danske Madhus, om at skabe et Nordjysk køkken i Jammerbugt Kommune.