Skolelukninger

- Svær vej mod ny skolestruktur

Det lå i kortene oven på efterårets valgkamp, at det ikke bliver let at få vedtaget en ny skolestruktur i Jammerbugt Kommune. Nu er det også helt sikkert, at det bliver rigtig svært.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Henrik Pedersen (V): - Vi har ikke brug for en styregruppe til at være smagsdommere, når vi har det politiske system.

Det er formanden for børne- og familieudvalget, Søren Brink (K), i hvert fald overbevist om oven på det første udvalgsmøde med skolestruktur på dagsordenen. - Der er utrolig mange følelser og lokale interesser på spil, og vi brugte rigtig lang tid på at diskutere de scenarier, vi gerne vil have beskrevet som beslutningsgrundlag for det videre arbejde, oplyser han. Til mødet lå otte forslag til punkter, politikerne vil have forvaltningen til at undersøge. De udspringer af den temadag, kommunalbestyrelsen havde i februar om den fremtidige skolestruktur, og heri indgik blandt andet at få undersøgt konsekvenserne af at "alle skoler under en given størrelse nedlægges", hvor man så skal finde frem til, hvad den givne størrelse skal være. Blød landing - Det er en meget håndfast formulering, og den har vi modereret, også i respekt for de eksisterende skoler, forklarer Søren Brink. - Vi mener, at der også skal ses på, om der er et alternativ i nærheden, og kravet til størrelsen skal gælde fremadrettet, sådan at hvis en skole kommer ned under grænsen, lukkes den. Der kan også være en lille, velfungerende skole, der har voksende elevtilgang, og som ikke bør lukkes, uddyber han. Søren Brink oplyser, at de to ekstra punkter, udvalget vil have undersøgt i forhold til temamødet, er hvilken betydning den enkelte skole har for lokalsamfundet, og hvor lange transporttider, der vil være for eleverne ved lukninger og sammenlægninger. Ingen smagsdommere, tak To Venstre-medlemmer af børne- og familieudvalget, Henrik Pedersen og Torben Sørensen, stemte i mod et forslag om at nedsætte en styregruppe, der skal følge processen med at udarbejde beslutningsgrundlaget. Forslaget fra forvaltningen går på at borgmester, formand og næstformand i børne- og familieudvalg samt børne- og familiedirektøren og skolechefen udgør en styregruppe til at følge arbejdet, men sådan en er der slet ikke brug for, forklarer Henrik Pedersen. - Vi har ikke brug for smagsdommere. Vi har de respektive politiske organer, som er nedsat til at påtage sig opgaven, fastslår han. Til gengæld er alle i udvalget enige om, at forvaltningen kan bruge op til 300.000 kr. på ekstern hjælp til at få udarbejdet beslutningsgrundlaget, og der er også enighed om en tidsplan frem mod beslutningen om den fremtidige skolestruktur 18. november. Tre måneders høringsfrist Den indebærer en høringsfrist for alle berørte parter hen over sommerferien, efter at forslaget efter planen sendes ud af kommunalbestyrelsen 24. juni. Det afhjælper politikerne ved at forlænge høringsfristen til sidst i september.