Svære år for fiskerne

Der må gøres noget for at hjælpe fiskeriet

SKAGEN:- Dansk fiskeri og dansk fiskeindustri er inde i en periode, med yderst vanskelig vilkår og der er nødvendigt, at der på landsplan snarest gøres noget for at hjælpe de betrængte erhverv. - Ellers er der en stor fare for, at vi mister både mange arbejdspladser, en stor erfaring indenfor fiskerierhvervet - og lidt afledt en aktivitet i mange havne, som er med til at styrke turisterhvervet. Så dystert tegnede formanden for Skagen Erhvervsforening, Thomas Mose, situationen for Skagens hovederhverv i sin beretning på foreningens generalforsamling i aftes. - Der blev i 2003 talt om, at året var et katastofeår for fiskerierhvervet, og hvis man sammenligner landingstal og omsætningstal for 2003 med tilsvarende tal for 2004 er det klart, at 2004 blev om muligt endnu dårligere. - Og desværre er der foreløbig ikke noget som tyder på, at 2005 bliver bedre, sagde Thomas Mose. - Brændstofpriserne er de senere år steget meget, og dét sammenholdt med kvoter og yderligere begrænsning i antal havdage samt manglende fleksibilitet i udførelsen af erhvervet kan give anledning til bekymring for fremtiden for mange fiskerier, sagde Thomas Mose. Thomas Mose gav i beretning et billede på virkningen af havdagesystemet. - Hvordan ville vi som lønmodtagere mon have det, hvis vi kun måtte arbejde 15 dage om måneden - og kun fik løn for de 15 dage, mens udgifterne stadig gjaldt for hele måneden? Det er noget i den stil, vi skal forstå, hvis vi vil sætte os ind i fiskeriets situation, sagde Thomas Mose. Thomas Mose henviste i beretningen til tal, som er udarbejdet af Fiskeriministeriet over økonomien i den danske fiskerflåde i 2003. - De viser, at driftsresultatet i gennemsnit på 100 nordjyske fartøjer var et overskud på 86.000 kroner. Fra det beløb skal man så trække indehaverens, og det er ofte skipperens, løn, sagde Thomas Mose. Thomas Mose sagde videre, at det er yderst vigtigt, at Skagen kan bevare de blot 35 fiskefartøjer, der er tilbage i havnen. - Det er vigtigt, at Skagen stadig kan profilere sig som fiskerihavn, men for at det kan lade sig gøre, er det nødvendigt, at der fra landspolitisk side gøres noget for at hjælpe fiskerne nu, sagde Thomas Mose. Thomas Mose pegede på, at det i modsat fald både er et stykke dansk erhvervskultur, som forsvinder, lige som mange års erfaring på fiskeriområdet vil gå tabt. - Vi mener i Erhvervsforeningen også, at det på turistområdet i både Skagen og i hele Nordjylland har stor betydning, at vores gamle hovederhverv stadig er repræsenteret i havnene, sagde Thomas Mose. Trods de dystre udmeldinger, er der dog et enkelt lystpunkt på fiskeriområdet. - Trods den krise, fiskeriet er inde i, er det glædeligt, at der fortsat er unge, som ser en fremtid i fiskeriet. Da der i efteråret i Skagen blev holdt tema-dage om fiskeri, var der 14 elever fra de ældste klasser med, og det synes jeg er et pænt antal og noget, som er præget af optimisme, sagde Thomas Mose.