Svære politiske prioriteringer

Få måneder inde i 2010 er der allerede udsigt til et merforbrug på 12 mio. kroner alene på specialområdet for børn og unge. Benhårde, politiske beslutninger venter børne- og ungdomsudvalget.

Der venter formand Anders Norup (V) og resten af børne- og ungdomsudvalget nogle svære politiske beslutninger i de kommende måneder. Arkivfoto: Michael Koch

Der venter formand Anders Norup (V) og resten af børne- og ungdomsudvalget nogle svære politiske beslutninger i de kommende måneder. Arkivfoto: Michael Koch

- Som det ser ud nu, tegner der sig et merforbrug på godt otte millioner kroner på specialområdet og yderligere fire millioner på vidtgående specialundervisning, siger udvalgsformand Anders Norup (V). Rebild Kommunes økonomi kræver, at alle udvalg overholder de lagte budgetter. Flere udvalg regner med merforbrug, og der er reelt ingen steder at hente de ekstra penge til børne- og ungdomsområdet, selv om politikerne måtte ønske det. - Som udgangspunkt skal vi altså have udgifterne til at passe med budgettet. Det betyder, at vi skal finde 12 millioner kroner alene i 2010, konstaterer Anders Norup. For at give et indtryk af, hvor mange penge 12 millioner kroner er, ridser Anders Norup op, hvad en besparelse i den størrelsesorden ville betyde, hvis pengene skulle findes på normalområdet. Et skræmmende perspektiv - Det vil betyde, at alle elever i samtlige skoler i kommunen skal ned på det laveste timetal, loven tillader. Dertil skal indskolingsordningen, hvor lærere og pædagoger samarbejder i de første fire skoleår helt væk. Dertil skal to mindre skoler lukkes helt. Så kan vi finde de 12 millioner i 2010, lyder det skræmmende perspektiv fra Anders Norup. Det er et tænkt eksempel, men udfordringerne tårner sig ikke desto mindre op for børne- og ungdomsudvalgets medlemmer. Benhårde prioriteringer Udfordringerne står meget klart i Anders Norups bevidsthed. - Det er nogle meget store udfordringer, vi står overfor. Der skal foretages nogle benhårde politiske prioriteringer i den kommende tid, hvor vi hele tiden står med det menneskelige hensyn på den ene side og de budgetmæssige udfordringer på den anden. - Det er nu, vi skal tage det politiske ansvar, vi har valgt at påtage os, og som vælgerne har bedt os om at tage, siger Anders Norup.