Svære tider for håndbolden i Hals

Håndbold 1. december 2002 07:00

HALS: Det ser ikke helt godt ud for håndboldspillets fremtid i Hals. Det kom frem på torsdagens generalforsamling i Hfs håndboldafdeling. Formand Thomas Thorsen fortalte, at Hfs har haft svært ved at finde frivillige, der har lyst til at tage et ansvar for at bevare håndbolden i Hfs. Hvis den tendens fortsætter, som den har gjort de senere år, frygter han det værste for håndboldspillet i byen. - Flere af de mennesker, som burde støtte klubben, svigter. Både forældrene i ungdomsrækkerne og seniorspillerne bør være med til at hjælpe klubben, sagde han. Bestyrelsen har i det sidste år, kun fået besat fire ud af de i alt syv pladser. Det har medført, at Hfs ideer og ønsker med klubben, bliver sat på vågeblus, idet kræfterne bliver brugt på at holde klubben kørende. Bestyrelsen har lige uddelt et skema til forældrene i Hfs håndbold, hvor frivillige har mulighed for at tilkendegive overfor bestyrelsen, hvor man kan hjælpe. Desværre har klubben ikke fået nogen respons. Efter den omgang gennemgik Thomas Thorsen afdelingens økonomi, som var i den meget stramme ende. I den sammenhæng fremhævede han dog, at Hfs stadig har enkelte gode indtægtskilder, der bærer grundlaget for afdelingen. Årets halfest med Bamses venner, blev desværre ikke det tilløbsstykke som udvalget havde forventet, et overskud på sølle 7.000 kroner blev det til. Et overskud, der må siges at være tilfredsstillende set i lyset af, at der kun kom 350 gæster til halfesten.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...