Svært år for Fiskernes Samlecentral

Omsætningsnedgang på fem mio. kr i 2004

HIRTSHALS:Manglende tilførsler af fisk, og mest markant af torsk, rødspætter og kuller betød, at omsætningen på Fiskernes Samlecentral Amba (ikke at forveksle med den i 2004 meget omtalte Fiskernes Fiskesortering Amba) i fjor faldt med cirka fem mio. kroner. - Ikke just noget nemt år. Og der er ingen, der har lovet, at det bliver bedre i det nye år. Men vi har da lov at håbe, konkluderede formanden Peter Jensen, da han aflagde bestyrelsens beretning på generalforsamling, der blev holdt i Marinestuen på Hirtshals kro. Resultatet betyder, at der ikke er noget nævneværdig overskud for 2004. I beretningen kom formanden ind på, at man ikke i år har skiftet truck ud, bl.a. fordi man vil afvente, at den nye auktionshal står klar. Til gengæld har centralen fået en større lastbil, ovenikøbet med kølekasse monteret, så man kan hente fisk i andre havne. Om auktionshallen konstaterede bestyrelsen, at der er kommet gang i byggeriet, men at det naturligt nok giver visse gener. - Vi ved alle, at al ombygning er træls, men med fælles hjælp og god vilje kan og skal det kunne lade sig gøre. Vi håber blot, at der er et nyt kølerum klar inden sommersæsonen, sagde Peter Jensen. Ophør og /eller ophugning havde i årets løb kostet nogle kunder. - Men der er heldigvis kommet nye til.Dog hovedsageligt udenbys fra.Dem hilser vi naturligvis velkommen. Det har bl.a. betydet, at det nye regnskabsår er startet bedre end det gamle sluttede, konstaterede Peter Jensen i beretningen. Den daglige leder af Fiskernes Samlecentral Hanne Eliasen oplyser, at Frederik Andersen, Jan Woller og Jan Christensen blev genvalgt til bestyrelsen. Under eventuelt diskuteredes fiskerisituationen livligt. Især begreber som havdage og kvoter var genstand for en del snak.

Forsiden