Svært af finde jord til våde enge

Teknikere forudser allerede nu bøvl med at opfylde fremtidens vand- og naturplaner i Mariagerfjord Kommune

med det store våde enge projekt i Onsild Ådal, er mulighederne for at lave "renseanlæg i naturen" ved at være begrænsede i Mariagerfjord Kommune. Arkivfoto

med det store våde enge projekt i Onsild Ådal, er mulighederne for at lave "renseanlæg i naturen" ved at være begrænsede i Mariagerfjord Kommune. Arkivfoto

Det er bestemt ikke, fordi man ikke gerne vil opfylde fremtidens mål for både våd og tør natur (Vandplanerne og Natura 2000 planerne) i Mariagerfjord Kommune, men det kan godt være, at det alligevel kommer til at knibe med at opfylde målene i de planer, som lige nu er til det, man kalder tekniske forhøring i kommunerne. En ting er at sidde bag skriveborde og regne ud, hvor mange våde enge, der skal til for at få mængden af kvælstof til at dale i vandløb og fjord. Noget andet er, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre derude i virkelighedens natur. I forvejen er det store projekt ved Onsild Ådal snart klar til indvielse, og så er mulighederne for større menneskeskabte oversvømmelser ved at være udtømte. Der er ellers afsat 1 mia. statskroner til 10.000 ha nye vådområder på landsplan. Afdelingsleder i teknik og milæjø, Bjarke Jensen skønner dog, at man vil være i stand til at finde halvdelen af de vådområder, man gerne skulle nyetablere, i yderfjorden. - Foreløbig har vi kun indsendt de rent tekniske kommentarer. Siden får vi den politiske diskussion, og den skal da nok blive spændende, siger Preben Christensen .

Forsiden