Turisme

Svært at drive vandrehjem i Gerå

Ejere vil have ophævet hotelpligten.

Det er blevet så svært at drive vandrehjemmet Pension Ane Katrine i Gerå, at ejerne nu søger om at få ophævet hotelpligten, så bygningerne kan bruges til andre formål. Og det synes politikerne i Udviklings- og planlægningsudvalget er en god ide . Siden motorvejen blev etableret i 2000 har det været meget svært at tiltrække turister til området, og som situationen er i dag, er det ikke muligt at få en tilstrækkelige indtægt fra vandrehjemmet. Men det er ikke bare sådan at fjerne hotelpligten. Det er nemlig Miljøcenter Århus der afgør, om hotelpligten kan ophæves, og som udgangspunkt kan det kun lade sig gøre, hvis bygningerne er i ruinlignende stand eller hvis f.eks. vejforlægning nødvendiggør det. Udvalg har dog valgt at anbefale overfor Miljøcentret, at hotelpligten alligevel fjernes. - Hvis hotelpligten ophører, så åbner det jo op for andre anvendelsesmuligheder af bygningen- f.eks. til liberale erhverv. Og det synes vi i udvalget, er en god ide, siger udvalgsformand Bendt Danielsen (Borgerlisten). Det er faktisk ikke mere end et halvt år siden, at udvalget skulle tage stilling til ophævelsen af hotelpligten på stedet. Dengang var det i forbindelse med en ansøgning om at indrette en institution for belastede børn og unge i ejendommen. Dengang nåede der dog ikke at blive taget stilling til, hvorvidt hotelpligten kunne ophæves, fordi teknik- og miljøudvalget afviste at give landzonetilladelse til en institution. Og Bendt Danielsen understreget, at når udvalget denne gang anbefaler at hotelpligten bliver fjernet, så er det ikke for at gøre plads til en institution. - Jeg mener, at sagen om en institution er uddebatteret. Men vi vil gerne åbne op for alle mulige andre tanker, siger han.