Gymnasiale uddannelser

Svært at dumpe

Man skal øve sig meget for at dumpe! Sådan kommenterer en erfaren gymnasielærer den reform af karakterskalaen, der trådte i kraft sidste år og som for alvor slår igennem, når dette års studenter i denne uge springer ud.

Tidligere skulle en elev opnå den absolutte topkarakter 13 for at ophæve den absolutte bund på 0 – dermed var gennemsnittet med 6,5 over dumpegrænsen på 6,0. Nu rækker mellemkarakteren 7 til at ophæve en bundskraber på -3. Det giver et gennemsnit på 2,0, som er lig med dumpegrænsen. Den nye skala, officielt kaldet syvtrins-skalaen, blev indført for at gøre danske karakterer mere sammenlignelige internationalt. 13-tallet var nemlig en speciel dansk opfindelse – alle andre steder dækkede topkarakteren både 11 og 13. Og sådan er det også i Danmark nu. I gymnasiet er karakterberegningen omlagt på tre områder udover den nye skala: Karaktererne har forskellig vægt: De treårige A-fag tæller mest, de et-årige B-fag mindst. Årskaraktererne bliver ikke længere overført i de fag, der ikke bliver udtrukket som eksamensfag. Endelig udregnes kun ét gennemsnit af de tællende karakterer. Tidligere regnede man først gennemsnit af årskarakterer for sig og eksamenskarakterer for sig og endelig gennemsnittet af de to tal som det endelige resultat. På Aalborg Universitet giver den nye skala masser af arbejde: – Vi skal omregne både enkeltkarakterer og kvotienter for alle ansøgere, der har fået karakterer efter 13-skalaen. Og i år gælder det langt de fleste, for til og med sidste år blev den anvendt i gymnasiet, forklarer Helle Thomsen. Hun er områdeleder for Studiekontoret og Studievejledningen på AAU. Dertil kommer, at studenter med et eller to ekstrafag på højniveau skal have en bonus på 1,03 eller 1,06. – Alt i alt har vi et væsentligt merarbejde. Det vil fortsætte i flere år, for mange venter jo tre eller fire år med at gå i gang, så der vil også være mange studenter fra det gamle gymnasium de kommende år, vurderer Helle Thomsen.