EMNER

Svært at få øje på perle

Ifølge avisreferat holdt Naturfredningsforeningens afdeling i Storaalborgs kommune årsmøde på Egholm først i oktober.

Ud af foreningens påståede medlemstal på 4000 (fire tusinde) var der mødt 30 (treti) op! Svarende til trekvart procent af menigheden! Folkekirken om søndagen kan ikke engang fremvise et så sølle resultat. Så stor var altså medlemsinteressen for at se denne af bestyrelsen udbasunerede naturperle; endda med gratis færgeoverfart i tilgift. Perleeffekten er måske til at overskue. Set fra luften medio december 2006 var ca. halvdelen af øen dækket af overfladevand; sikkert samme syn gennem andre efterårs- og vinterperioder. Man kan ligefrem komme til at ønske for de mange sjældne og fantastiske dyre- og plantearter, som denne naturpatentforening påstår, øen har, at der må blive lavet en vejforbindelse derhenover, så disse arter kunne finde nogle tørre skråningsområder at placere deres fødder og rødder i. Dybest set er det nok ikke så meget øen, man vil beskytte ved at kæmpe mod den påtænkte Limfjordsforbindelse; men derimod (privat)bilismen, man vil bekæmpe. Skulle den 3. Limfjordsforbindelse planlægges at komme til at krydse over ved f. eks. Nibe eller V. Hassing, vil foreningen garanteret også være modstander af en sådan linjeføring og ¿opfinde¿ nogle enestående naturfænomener lige netop i disse områder for at forhindre anlægget. Foreningen har for nylig spillet med musklerne i sagen om en hjulbåren reklame på Nibeegnen. Der er imidlertid en mere smart måde at reklamere for sin restaurant på. I det hedengangne amts brochure over Halkjær Ådal er en af de omtalte seværdigheder i området Halkjær Kro. Hvad siger områdets øvrige restauratører til en sådan forskelsbehandling? Har Kjeldsen og Krog så ikke opstød imod det? Nej hvorfor dog? I samme pjece nævnes, at 98 pct. af alle Danmarks vandløb er regulerede! Nøjagtigt samme tal benytter foreningen i sin propaganda. Er der to, der holdt sammen, så var det DN og NJA. Amtet er nedlagt, men samarbejdet med personerne kører sikkert videre. Nu i stedet med DN og kommunerne.