Ungdomsuddannelser

Svært at få officerer i arbejde i Kaliningrad

Kaliningrad, Ritzaus udsendte medarbejder Steen Ulrik Johannessen Den russiske enklave Kaliningrad mellem Polen og Litauen har den højeste koncentration af pensionerede og arbejdsløse militærofficerer i Europa. Ingen ved nøjagtigt hvor mange, men det er i titusindvis. Med hjælp fra Danmark får de nu mulighed for at blive sluset ud på det civile arbejdsmarked. - Problemet har hidtil været, at de pensionerede officerer ikke har ønsket at melde sig på arbejdsformidlingen. De ønsker ikke at tage et almindeligt arbejde, men betragter sig generelt som ledere, siger den 33-årige projektleder Peter Wendelbo fra Aalborg. Han tager imod på sit nyindrettede kontor på Kaliningrads Handelsskole, der ligger midt i et kaserneområde på den brostensbelagte ulitsa Artilleriskaja, hvor den er indrettet i en tidligere kasernebygning. Peter Wendelbo blev for seks uger siden udsendt fra Aalborg Tekniske Skoles internationale afdeling som koordinator for et voksenundervisningsprojekt, som indgår i det danske undervisningsministeriums sektorprogram for Kaliningrad. For et år siden gennemførte han sammen med Søren Samuelsen, der er leder af den internationale afdeling på Aalborg Tekniske Skole, en række forundersøgelser i Kaliningrad. Wendelbo er dog ikke så sikker på, at resultaterne af undersøgelserne holder i dag, da situationen ændrer sig hurtigt. Kaliningrad-regionen har selv lavet et program til omskoling af officerer. Det blev udbudt i licitation i fjor og vundet af en NGO, Center for Social Rehabilitering af Officerer afskediget fra Hæren og Flåden, som ledes af den tidligere general Vladimir Stepanov. - Centret har leveret et flot gennemarbejdet program med alle de rigtige intensioner. Men ligesom meget andet i Rusland, så fungerer det ikke i praksis, siger Wendelbo. Programmet har tre elementer: at tage hånd om officererne individuelt, give dem psykologhjælp og udarbejde en karriereplan for dem. Dernæst skal de have tilbud om efteruddannelse, og som det tredje have jobsøgningsassistance. - Problemet er, at Stepanovs center kun har fået 25 procent af de lovede bevillinger fra myndighederne i Kaliningrad-regionen, og så er det vanskeligt at leve op til de kontraktlige forpligtelser. To af punkterne er opfyldt, men de mangler undervisningsressourcer til efteruddannelse, siger Peter Wendelbo. Han tilføjer, at der findes træningsprogrammer for arbejdsløse, men det er hyldevarer, som ikke er rettet mod officerer, men 17-årige arbejdsløse. - Vores projektformål er at få træningsprogrammet til at fungere. Vi skal have etableret en voksenuddannelse for officererne. På et tidligt tidspunkt var Kaliningrads Handelsskole involveret med et projekt med Fyns Amt og Odense Seminarium, som uddannede 15 specialister i voksenundervisning, siger Peter Wendelbo. Det er de folk, der nu skal hjælpe tilmed at definere tre til fem kursusområder, som er relevante at udvikle, så de bliver til selvstændige projekter til næste år. - Det handler om, at officererne skal have kvalitet og nytte af uddannelsen. Militærets planer går ud på årligt at udsluse 5000-6000 militærpersoner fra hæren og flåden, hvoraf mange er officerer, forklarer Wendelbo og fortsætter. - Officererne har ikke været meget for at benytte det officielle system. Ifølge folk fra arbejdsformidlingen i Kaliningrad vil det være for stort et prestigetab for officererne. Det er derfor, at man har etableret NGO'er, som er styret af tidligere militærfolk. Det betyder, at de pensionerede eller arbejdsløse officerer i første ombæring kan henvende sig til deres egne og ikke til civile. Wendelbo påpeger, at arbejdsmarkedet i Kaliningrad er helt ude af balance, idet arbejdsformidlingen oplyser, at der er over 10.000 job ledige, men det er teknikerjob og lavt betalt arbejde. Jobbene er ikke muligt at få besat med lokal arbejdskraft. I stedet hentes folk fra Hviderusland og Ukraine. Det officielle arbejdsløshedstal i Kaliningrad er to procent. Det er de registrerede arbejdsløse, hvoraf 80 procent er kvinder. Reelt ligger arbejdsløsheden ifølge Wendelbo på mellem 12 og 25 procent. - Men smertegrænsen er endnu ikke nået for officererne. De vil kun have lederjobs og ønsker ikke at bruge deres faglige kvalifikationer. Jeg har fået oplyst, at halvdelen af dem har en teknisk uddannelse fra militæret, men de vil ikke lade sig omskole eller videreuddanne i den retning. De er for stolte og vil hellere leve af pensionen eller sende deres koner ud på arbejdsmarkedet, siger Wendelbo. Hvor mange af Kaliningrad-regionens godt en million indbyggere, eller Kaliningrad bys omkring 430.000 indbyggere, der er pensionerede officerer vides ikke. Det hedder sig, at omkring halvdelen er militærpersoner. Der er ikke bare tale om folk fra den i fordums tider 300.000 mand store russiske Østersøflåde, som i dag er drastisk reduceret. Kaliningrad har også været opsamlingssted for russiske officerer, der tidligere var udstationeret i de tre baltiske lande, men som blev smidt ud, da landene genvandt deres uafhængighed. Peter Wendelbo er overbevist om, at projektet med at få sluset de pensionerede officerer ud i det civile erhvervsliv vil lykkes, fordi Kaliningrad har brug for dem for at kunne fortsætte udviklingen. /ritzau/