Forsikringsvirksomhed

Svært at få penge fra ejerskifteforsikring

Almindelig Brand nægtede at betale for udbedring af fejl og skader

FREDERIKSHAVN:Husejere betaler i tusindvis af kroner for at forsikre sig mod ubehagelige overraskelser, efter de har handlet. Men det er ikke altid let at få penge fra ejerskifteforsikringen, når fejlene viser sig. Carina Vestergaard og Klaus Nielsen tegnede ejerskifteforsikring hos forsikringsselskabet Almindelig Brand, da de købte et ældre, men istandsat hus på Bindesbøllvej i Frederikshavn. Men der var i første omgang ingen penge at hente, da det viste sig, at huset var behæftet med alvorlige fejl og mangler. Nødt til at føre retssag Parret blev nødt til at føre retssag for at hive penge ud af forsikringsselskabet. Nu har retten i Frederikshavn givet parret medhold på de fleste punkter. Forsikringselskabet skal betale dem 114.252 kr. til udbedring af mangler og skader. Det var løst tapet på modsat side af brusenichen, der først gav anledning til mistanke om, at istandsættelsen af huset ikke var udført forskriftsmæssigt. Senere kom der skjolder på væggen ved brug af brændeovnen. En syns- og skønsmand påpegede skorstensrøret var for lille, at isolering på loftet ikke var korrekt udført, at der manglede vådrumsmembran i badeværelset og manglende fugning ved dampspærren. Forsikringsselskabet var ikke uenig i, at der var fejl ved huset i forhold til gældende bygningskrav, men afviste alligevel erstatningspligt. Forsikringsselskabet påstod, at det var uden betydning om et forhold var i strid med bygningsreglementet, så længe der ikke var tale om en skade. Retten fastslår, at forsikringsselskabet skal betale vådrumsmembran i badeværelse, fordi der var sket fugtgennemtrængning, og fugning ved dampspærre, fordi der var risiko for fugt kunne give råd og svamp p i tagkonstruktionen. Islorings-udgift Også udgiften til isolering på loft skal dækkes af forsikringen, fordi der efter rettens opfattelse er tale om en mangel, der nedsætter værdien eller brugbarheden af huset. Derimod giver retten forsikringsselskabet medhold i, at ejerskifteforsikringen ikke skal dække udgifter til hulmursisolering, fordi et ældre hus ikke kan forventes at være hulmursisoleret. Forsikringsselskabet skal også kun delvis betale for maling af vægge.