Tyskland

Svært at få tilladelse

SVINEPRODUKTION:Vi landmænd vil gerne støtte de danske slagteriarbejdspladser ved at producere danske grise til danske slagterier. Men amtet sætter en stopper for det. Vi ville gerne færdiggøre en langt større del af vore grise selv. Det kan vi ikke få lov til. Mange landmænd producerer smågrise – og sælger dem til andre landmænd, der så færdiggør dem. Det er en god arbejdsdeling. Men det er ofte svært at få tilladelse til at producere slagtesvin. Det betyder, at smågriseproducenterne ikke kan komme af med alle deres grise her i landet. De bliver nødt til at sælge dem til f.eks. Tyskland. Det er således smågrise, der sendes til tyske landmænd, der færdiggør grisene, og så sender dem til deres eget lands slagteri. Der bliver stort set ikke sendt slagteklare grise til Tyskland herfra, mens der årligt sælges næsten to mio. smågrise derned. Den produktion og de arbejdspladser kunne vi lige så godt have her i Nordjylland. Så, Asta Bjerre, ret din kritik mod amtet og vid også, at i store stalde er der for alvor mulighed for at investere til glæde for både dyrevelfærd og miljø.