EMNER

Svært at finde frivillige til kirkearbejdet

En præst skal bo i sognet og være en del af livet i området

JERSLEV:En præst skal bo i sognet og deltage i foreningslivet i området. Det var konklusionen på en samtaleaften i Jerslev Præstegårds konfirmandstue. Her deltog godt en halv snes kirkeligt interesserede, og det var Kirkeligt Samfund i Jerslev og menighedsrådene i Hellum, Jerslev og Mylund, der havde indbudt til aftenen. Emnet, ¿Folkekirken - død eller levende¿ var udsprunget af kirkeministeriets rapport om Folkekirkens lokale økonomi og efterfølgende forslag om nedskæring af arbejdskraften under gudstjenesten og en kraftig nedskæring af antal menighedsråd, idet der foreslås, at der kun skal være ét menighedsråd i pastorater med flere sogne. Desuden kræver udvalget bag rapporten mere kontrol med, hvad der sker i sognene, hvilket bl.a. skal ske ved hjælp af rapporter, prioriteringslister og lignende. Kirkeligt Samfunds folkeoplysningsudvalg har fulgt disse forslag op med yderligere spørgsmål, der på mødet blev gennemdrøftet. Deltagerne var enige om, at der fortsat skal være gudstjeneste i et sogn så længe, der overhovedet møder kirkegængere op. En deltager fremhævede, at det kunne være en oplevelse, at være eneste deltager i en gudstjeneste. Et spørgsmål lød, om man helst gik i kirke sammen med tre trofaste i hjemsognet eller i nabokirken med 60 højtsyngende deltagere. Det ideelle ville være 60 højtsyngende i den lokale kirk, var konklusionen. Flere følte sig forpligtet til at gå i sin egen kirke. Hvorvidt en kirke skal lukkes ved vedvarende ringe kirkegang, mente men, at ønsket skal komme fra lokalt hold, og derefter gå kommandovejen. Grænserne for, hvad der kan foregå i en kirke, fandt man var mere snævre på landet end i byerne. Deltagerne fandt, at en præst skal bo i sognet, at han/hun deltager i det lokale foreningsliv, og at præsten ikke er specialist, men kan lidt af hvert og helst meget af det hele. Selv om det er dyrt at holde en kirkegård i god stand, sættes der pris på, at der ser godt ud på kirkegården. Vedrørende forslaget om at benytte frivillig arbejdskraft i kirkerne, fandt man, at det ville gribe ind i de ansattes arbejdsregler, og at det ville være meget svært at finde frivillige. Der var stor enighed om de fleste spørgsmål, hvilket måske til dels skyldes, at deltagerne tilhørte samme (ældre) generation. Mødet blev ledet af Børge Arentsen, der er formand for Kirkeligt Samfund i Jerslev. ruk