Svært at finde penge til centralisering

En samling af tandplejen på Hedeboskolen er stadig til diskussion

Skolevæsen 6. september 2002 08:00

SKAGEN: Siden nytår har Skagen og Læsø kommuner haft fælles kommunal tandpleje. Sammenlægningen gav et større fagligt fællesskab og førte til en bedre udnyttelse af ressourcerne og dermed en billigere tandpleje. I forbindelse med budgetforhandlingerne for et år siden besluttede lokalpolitikerne desuden via en såkaldt bindende budgetbemærkning, at den kommunale tandpleje i Skagen skulle samles på Hedeboskolen, en plan som politikerne da også flere gange har drøftet i år senest i forbindelse med de nuværende budgetforhandlinger for næste år. Det kniber bare meget med at finde de nødvendige penge til at gennemføre den ønskede centralisering af tandplejen. - Vi har skitseret en plan for den ønskede centralisering, og jeg har også en fornemmelse af, at politikerne bakker op om forslaget, men at der bare ikke er penge til det i 2003, men budgettet er jo ikke vedtaget endnu, så vi ved ikke, hvad det ender med, siger chefen for den kommunale tandpleje i Skagen og Læsø kommuner, Kirsten Thyø. Udbygningsplanen for Hedeboskolen med fælles tandlægeklinik er budgetteret til at koste knap fem millioner kroner, hvor ombygningen sluger en pæn del af dette beløb. Det betyder så også, at man ved at gennemføre planen vil få en hel nyrenoveret afdeling på Hedeboskolen. Til gengæld for investeringen på knap fem millioner kroner forventer man at kunne spare cirka en halv million kroner i drift om året. - Det er politikerne, der skal afgøre, hvad der er penge til, og hvis de vælger at droppe planerne om en centralisering af den kommunale tandpleje, fortsætter vi som hidtil, siger Kirsten Thyø. Det er dog ingen hemmelighed fra hendes side, at ønsket om at få samlet tandplejen et sted er meget stort. Det er også almindeligt kendt, at de lokaler, hvor tandplejen nu klares, trænger alvorligt til en modernisering. - Vores nuværende lokaler blev typisk etableret i 1970'erne og 1980'erne, så de er efterhånden meget nedslidt. I de seneste år er der desuden kommet en række nye krav på det arbejdsmiljømæssige område, som vi har svært ved at opfylde under de nuværende forhold. Det er blandt andet specielle krav i forbindelse med brug af lattergas. Der kommer en række nye ting inden for vores område, og det ville selvfølgelig bedre kunne klares et centralt sted end ude på de forskellige steder, siger Kirsten Thyø, der også kan finde enkelte ting, som taler for at bevare den decentrale struktur. - Som det er nu, er vi jo også skolernes sjælesørgere, vi er en slags skadestue, og vi har også nogenlunde tjek på, hvem der er kæreste med hvem på skolen, griner Kirsten Thyø. Til gengæld mener hun så, at en centralisering ville kunne give et mere bredt professionelt tilbud, samtidig med at det forhåbentligt også ville gøre systemet billigere, men altså med en forholdsvis stor investering i første omgang.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...