Svært at finde undersøger til Maul-sagen i en fart

- Vi har en per­son i kik­ker­ten, men har end­nu ikke kun­net få kon­takt med ved­kom­men­de, si­ger ord­fø­ren­de di­rek­tør i Vest­him­mer­lands Kom­mu­ne, Mo­gens Kris­ten­sen. arkivfoto: Grete Dahl

- Vi har en per­son i kik­ker­ten, men har end­nu ikke kun­net få kon­takt med ved­kom­men­de, si­ger ord­fø­ren­de di­rek­tør i Vest­him­mer­lands Kom­mu­ne, Mo­gens Kris­ten­sen. arkivfoto: Grete Dahl

VESTHIMMERLAND:Vesthimmerlands Kommune havde i går endnu ikke sat navn på den person eller den virksomhed, som i lyntempo skal foretage en uvildig undersøgelse af forvaltningens rolle i fyringssagen fra Strandby Skole. Skoleinspektør Kaare Maul fra Strandby Skole blev 20. december fyret af et flertal i byrådet på trods af, at en KL-rapport havde frikendt ham for anklager om sexchikane efter en affære med en af skolens kvindelige lærere. Kvinden er gift med det konservative byrådsmedlem Henrik Degn, der har spillet en aktiv rolle i forløbet, som førte frem tid fyringen. - Vi har en person i kikkerten, men har endnu ikke kunnet få kontakt med vedkommende, siger ordførende direktør i Vesthimmerlands Kommune, Mogens Kristensen. Han forventer, at kunne præsentere et navn for økonomiudvalget på eftermiddagens møde i udvalget. Mogens Kristensen erkender samtidig, at det har været svært at finde en person, der både er anerkendt, som ikke hidtil har været involveret i sagen, og som kan nå at foretage undersøgelsen inden byrådet har fyringssagen på dagsordenen igen torsdag 31. marts. Samme dag redegør kontorchef Karsten Thystrup fra Kommunernes Landsforening - før beslutningen i byrådssalen - for den KL-rapport, der lå til grund for beslutningen om at fyre Kaare Maul. Politikere venter Op til økonomiudvalgsmødet i dag har partierne i byrådet stort set valgt at forholde sig afventende. På Socialdemokraternes gruppemøde blev der ikke brugt mange minutter på Kaare Maul sagen og gruppeformand Palle Jensen forventer heller ikke, at der sker det store på økonomiudvalgsmødet. - Hele byrådet har fået en mail om, at borgmester har taget initiativ til at sætte en uvildig undersøgelse i værk. Jeg regner da med, at vi på økonomiudvalgsmødet får en orientering om, hvor undersøgelsen står, siger Palle Jensen (S), der er spændt på udgangspunktet for den uvildige undersøgelse. - Partierne har jo nok forskellige forventninger til indholdet af en uvildig undersøgelse af fyringssagen mod Kaare Maul. KL har jo for så vidt frikendt Kaare Maul for anklagerne mod ham, så vores forventning er, at undersøgelsen mere ser på formaliteterne, og måden man i forvaltningen har angrebet sagen fra start til slut, siger Palle Jensen. De borgerliges problem Han mener, at bolden nu må ligge på de borgerlige partiers banehalvdel. - Vi har jo hele tiden sagt, at Kaare Maul ikke skulle fyres, så det må være de borgerlige, der har et behov for at se på deres rolle, fastslår Palle Jensen. Heller ikke på det konservative gruppemøde gav Maul-sagen anledning til nogen stor drøftelse. - Jamen, jeg kan kun sige, at vi er helt enige i, at det rigtige på nuværende tidspunkt er en uvildig rapport, der skal undersøge om procedurerne er fulgt, siger gruppeformand Niels Krebs Hansen, der lige nu ikke har lyst til at udtale sig yderligere om sagen. Når økonomiudvalget bliver orienteret i dag får de samtidig at vide, at en gruppe utilfredse forældre i Strandby har sat den varslede ombudsmandssag i bero. - Efter at Bjarne Laustsen (S) har taget sagen op i Folketinget, kan ombudsmanden ikke behandle sagen. Derfor har vi bedt ham om at stille den i bero, indtil vi ser, hvad der kommer ud af sagen i Folketinget og i byrådssalen, siger en af forældrene, Helle Kastrup fra Sjørup ved Strandby.