Skattepolitik

Svært at flygte fra skattetrykket

Kun få lande kræver markant mindre i skatter, afgifter og velfærdsydelser end de danske i forhold til udbyttet

AALBORG:USA eller England! Danskere med ondt i skattetrykket har stort set kun to valgmuligheder, hvis de vil flytte til udlandet for at få tegnebogen til at se tykkere ud, når skattefar har taget sin del af lønnen. - Når man lægger skatten og de private indbetalinger til velfærd sammen er der forbavsende små udsving fra land til land. USA og England skiller sig lidt ud, men også her løber det op, når man skal betale for børnepasning, uddannelse osv, siger professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet. Samfundsforskeren har blandt andet forsket i velfærdssamfundet og sammenligninger mellem Danmark og andre lande, og resultatet er nok overrraskende for de fleste. - Personskatterne i Danmark er ikke skræmmende høje. Faktisk er der mange lande, hvor de er højere. Tallet stiger selvfølgelig, når man tager marginalskatter og afgifter med, men selv her er der ikke den store forskel på landene og f.eks. svenskerne betaler mere end os. Når man lægger de private og de offentlige velfærdsudgifter sammen er procenterne forbløffende ens fra land til land, siger Jørgen Goul Andersen, som faktisk er overrasket over at se, at den tyske skattebetaling ligger meget lidt under den danske. - Vi afvikler jo samtidig statsgæld, mens tyskerne har et underskud på tre procent af deres bruttonationalprodukt, siger Jørgen Goul Andersen. Til gengæld er det danske skattesystem lettere at lave om på end i mange andre lande. F.eks. har tyskerne en lav direkte skat. Til gengæld indbetales der en stor sum til pension. En sum, der moralsk er bundet, så alle tyske skatteborgere er sikre på at beholde deres levestandard i alderdommen. - Prøv at tage det fra dem. Så skal du bare se. Herhjemme kan man lettere flytte skatten fra én ting til en anden, siger Jørgen Goul Andersen. Det tyske system har imidlertid den fordel fremfor det danske, at pensionister ikke behøver at føle sig snydt. - Er der én gruppe i Danmark, som ikke skal være tilfreds, er det pensionisterne. De er godt med med hensyn til hjælp, men økonomisk ligger det danske grundbeløb, som næsten alle kan få, langt under, hvad man får i andre lande, siger Jørgen Goul Andersen. Til gengæld kalder han skattesystemet et Eldorado for børnefamilierne. Den foretrukne boform for børnefamilier i Danmark er eget hus, og det skyldes ikke mindst, at man gennem tiden har haft muligheden for store fradrag ved boligkøb. - I Tyskland er det almindeligt, at man sparer op, og når børnene er flyttet hjemmefra, har man råd til et hus, siger Jørgen Goul Andersen. Samtidig har vi i forhold til mange andre lande et veludviklet børnepasningssystem, der gør det mulig for forældre at have to fuldtidsjobs. Selvom de fleste forældre nok vil betegne betalingen som rigelig, er det småpenge i forhold til f.eks. England og USA, hvor børnene også bliver ved med at koste, når de kommer længere op i systemet i form af kontant betaling for skolegangen. Det kan betale sig for de bedst stillede. De ovennævnte lande har nemlig et såkaldt minimalsstatssystem, hvor det kun er de allersvageste, der bliver hjulpet. De to andre typer af systemer er det kontinental europæiske, hvor man betaler meget og får meget igen og det universelle, som det danske, hvor alle kan få ydelser. Sidstnævnte system er en fordel for de fleste, men især den bedrestillede middelklasse har god grund til at brokke sig. - Når man betaler er det et spørgsmål om, hvad man får i "pakken" og jo mere man tjener, jo mindre får man tilbage, siger Jørgen Goul Andersen. Alligevel ser han ikke skattesystemet som en bremse på at beholde de veluddannede og vellønnede i Danmark. - Det er ikke det, der får folk til at rejse ud. Arbejdskraften er faktisk forbløffende lidt mobil, men der vil altid være nogle, som vil ud til større steder. Dem kan vi ikke holde på alligevel, men det er ikke skatten, det handler om, siger han.