Svært at have tillid til politikerne

SKOLESTRUKTUR:Det er lidt svært at have tillid til politikerne i Mariagerfjord Kommune, der nu varsler at lukke Hobro Nordre Skole og bevare Hobro Søndre Skole. Til trods for, at skolebestyrelsen på Søndre Skole har sagt god for lukning af skolen, og bestyrelsen fra Nordre Skole har fremlagt et andet udgiftsneutralt forslag, med stor opbakning fra forældre. Et forslag, der er gennemarbejdet, og hvor der er tænkt og argumenteret for betydningen for byen, skolen, eleverne, trafikforhold m.m. Hvad er begrundelsen? Hvad er argumenterne? Som forældre og ikke mindst de forældre, der frivilligt yder en stor indsats for at gå konstruktivt ind i arbejdet, finde besparelser, men også bevare en god skole, må man føle sig lidt til grin. Hvad er meningen med høringsrunder, borgermøder m.m., når politikerne tilsyneladende ikke ønsker, at kommunens borgere på nogen måde skal have medindflydelse. Det kunne være ønskeligt, at politikerne turde tænke lidt mere langsigtet og ikke udbygge og etablere klasselokaler m.m. det ene år, for så at nedrive året efter.