Svært at indsamle mere papiraffald

Kommunen er foreløbig fritaget for at leve op til krav for papir og pap

AALBORG:Omkring halvdelen af alt papir- og papaffald i husholdningerne i Aalborg Kommune bliver indsamlet af renovationsvæsenet, og indtil videre mener kommunens forsyningsvirksomheder ikke, at det er muligt at komme op på en større mængde. Det mener Miljøministeriet derimod. Ministeriet stiller som krav, at mindst 55 procent af papir og pap fra husholdningerne bliver indsamlet. For nylig har ministeren givet kommunen dispensation, så kravet om, at der skal indsamles mindst 55 procent, først skal opfyldes næste år. - Vi vil søge fortsat at holde dialog med Miljøministeriet om sagen. Fra kommunens side har vi gjort meget for at informere borgerne om indsamlingen af papir og pap. Jeg mener, at det vil blive meget svært at gå meget længere, siger forsyningsrådmand Mariann Nørgaard (V). Kommunen er i gang med at udarbejde en overordnet affaldsplan for perioden frem til 2016. Her er en offentlighedsfase på et par måneder netop slut, og byrådet skal om kort tid have planen til andenbehandling. I offentlighedsfasen er der kommet kommentarer fra en privatperson og fra Enhedslisten, der blandt andet ønsker at sikre, at alle husstande får mulighed for at få køkkenaffald komposteret, ligesom listen foreslår, at virksomheder pålægges at kildesortere affald. - Offentlighedsfasen har givet nogle råd, som vi vil se på i det videre arbejde, siger Mariann Nøregaard. I affaldsplanen er der lagt op til, at prisen for indsamling af dagrenovation kan variere. Prisen kan afhænge af afffaldssækkenes størrelse og af tømningshyppighed. Men der er ikke lagt op til, at prisen skal afhænge af affaldsmængdens vægt.