Svært at nå alle på en gang

Kommunikationsbøvl på Aalborg Universitet

Birgitte Bové
birgitte.bové@nordjyske.dk
In­for­ma­tions­le­der Al­lan Clau­sen drøm­mer om at kun­ne kom­me i kon­takt med alle 13.000 stu­de­ren­de på en gang. ar­kiv­fo­to: Hen­rik Bo
EMNER 8. maj 2007 06:00

AALBORG: I en verden, hvor teknologien gør os i stand til at kommunikere på et utal af måder, skulle man tro, at det kunne lade sig gøre at sende en besked ud til samtlige 13.000 studerende på Aalborg Universitet på en gang. Det har universitets informationsleder, Allan Clausen, i årevis drømt om at kunne gøre. For eksempel, når de studerende skal bydes velkommen ved studiestart, når nye uddannelser oprettes, eller der sker andet med interesse for alle studerende. I stedet må han nøjes med at kontakte de enkelte institutters sekretærer, der så kan hænge et print af informationslederens mail op på en opslagstavle. For nok er Danmark en førende it-nation og blandt de lande, hvor flest indbyggere har egen pc. Et land, hvor næsten alle studerende har egen mailadresse. Men det er ikke nok. - En acceptabel informationskanal skal være for alle. Forudsætningen er, at alle har en computer, siger Allan Clausen og prikker dermed hul på sin egen drøm om nem kommunikation med de studerende. Forhindring nummer to ligger på det administrative plan. - Min tekniker har forklaret mig, at det største problem er, at de studerende ændrer mailadresser uafbrudt. Vi ville ikke kunne stole på, at en besked om for eksempel eksamen nåede frem til alle. Arbejdet med at holde adresserne ajour skal jo sættes op imod at sende de studerende et brev eller besked via en sekretær, siger informationslederen. Ifølge Allan Clausen har universitetet længe arbejdet på at kunne kontakte alle studerende på én gang. - Det er en mangel, at det ikke kan lade sig gøre. Mon ikke også rektor ville sætte pris på at kunne forklare et eller andet med et hug? Men, altså, det har lange udsigter. Selv om universitetet godt kan finde ud af at sende en fælles mail, når det gælder de ansatte. Her er problemstillingen faktisk lige omvendt. - Vi har længe ønsket at kunne tale med enkelte grupper, som hk’erne og det enkelte fakultet. Det kan vi ikke nu, men det er noget, vi arbejder på, ved jeg.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...