Svært at nå tidsfrist for kræftscreening

Nordjyllands Amt søger samarbejde med resten af Jylland og Fyn

NORDJYLLAND:Nordjyllands Amt får svært ved at overholde den tidsfrist, som Folketinget har fastsat for brystkræftscreening af alle kvinder mellem 50 og 69 år. Det forudser Karl Bornhøft (SF), der er formand for amtets sundhedsudvalg. Problemet er ganske enkelt mangel på lægefaglig ekspertise til at gennemføre undersøgelserne. Folketinget besluttede i 1999, at alle kvinder i den nævnte aldersgruppe skal tilbydes en mammografisk screening for brystkræft for at nedbringe dødeligheden. Oprindeligt skulle beslutningen være fuldt gennemført senest i 2009. Men for nylig bekendtgjorde indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at han ønskede fristen fremrykket til 2007. Altså om to år. En arbejdsgruppe, som sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt selv har nedsat, anbefaler da også, at screeningerne for brystkræft her i landsdelen bliver iværksat "hurtigst muligt". - I bund og grund er der ingen tvivl om, at screeningerne skal indføres, så snart det er praktisk muligt. Det har Folketinget nu engang besluttet. Men vi kan jo ikke iværksætte noget, før vi har det nødvendige personale, og det har altså temmelig lange udsigter, siger Karl Bornhøft. Alene i Nordjyllands Amt vil der være brug for yderligere fire speciallæger i radiologi for at leve op til Folketingets beslutning. Det anser Karl Bornhøft for at være helt urealistisk at skaffe inden for en overskuelig fremtid, da der mangler radiologer i stort set hele landet. - Hvis vi skulle overholde tidsfristen, ville vi sandsynligvis være nødt til at nødt til at flytte resurser fra sygdomsbehandling til screening af kvinder, som i langt, langt de fleste tilfælde ikke fejler noget. Og det kan vel ikke være meningen, konstaterer formanden for amtets sundhedsudvalg. Den eneste løsning, som Karl Bornhøft umiddelbart kan få øje på, er planlægning i samarbejde med de øvrige amter i Jylland og Fyn. Nordjyllands Amt er allerede i kontakt med Viborg, Ringkøbing, Århus og Vejle amter om løsning af opgaven. Fyns Amt lever som det eneste vest for Storebælt allerede i dag op til Folketingets beslutning om screening til alle kvinder. Karl Bornhøft har aldrig lagt skjul på, at han personligt ikke synes det er en god idé med screeningerne for brystkræft. - Efter min mening er det en sygeliggørelse af kvinderne, og der er risiko for, at flere raske kvinder vil blive brystopereret, siger Karl Bornhøft, der hæfter sig ved, at Etisk Råd også har udtrykt betænkelighed ved den slags obligatoriske sundhedstjek. Udover problemet med at skaffe kvalificeret personale rummer screeningerne for brystkræft også et økonomisk aspekt. De årlige driftsudgifter beløber sig til cirka 12 millioner kroner. Hertil komer udgifter til apparatur og anlæg.