Motionsidræt

Svært at planlægge så mange motionsløb i Thy helt alene

Arbejdsbyrden er for stor, og derfor holder folk sig tilbage fra at blive valgt til bestyrelsen

Kvindeløbet er en af Hjerteforeningens helt store aktiviteter. Worst case scenario er, at 2007 måske var det sidste år med Kvindeløb, som det måske også bliver tilfældet med Hjerteforeningens øvrige løb. Arkivfoto: Klaus Madsen

Kvindeløbet er en af Hjerteforeningens helt store aktiviteter. Worst case scenario er, at 2007 måske var det sidste år med Kvindeløb, som det måske også bliver tilfældet med Hjerteforeningens øvrige løb. Arkivfoto: Klaus Madsen

Hvad ingen i bund og grund ønsker sig, kan alligevel blive en ubehagelig kendsgerning. Mandag aften afviklede Hjerteforeningens motionsklub sin 27. ordinære generalforsamling. Tre af bestyrelsens fem medlemmer var på valg, og da de tre ikke ønskede genvalg, skulle der - som sædvanligt ved generalforsamlinger - hentes tre nye kandidater fra de cirka 50 fremmødte. Men det viste sig at være sværere, end de fleste fremmødte umiddelbart havde forestillet sig. Formanden Aase Josefsen fortæller, at det var første gang i klubbens historie, at der ikke var kandidater nok til valg til bestyrelsen. - Tre var nemlig på valg, og de ville ikke modtage genvalg, og selv kraftige opfordringer til generalforsamlingens fremmødte var ikke nok. Den eneste, der meldte sig til bestyrelsen, var Elin Sørensen, og hun har været medlem af Hjerteforeningen gennem en lang årrække, fortæller Aase Josefsen. Situationen er ganske kritisk for Hjerteforeningens motionsklub. Både kassereren Leif Fåborg og Aase Josefsen tæller på knapperne med hensyn til deres fremtidige virke i klubben, selv om Aase Josefsen siger, at hendes hjerte banker for foreningen. - Men der er simpelthen for meget at lave op til de mange løb. Om vinteren er der såmænd ikke så meget at lave, men fra først på foråret og til hen på sensommeren er der travlt med planlægningen og alle de mange praktiske gøremål, siger hun. Ifølge Aase Josefsen er det bestyrelsen, som skal sørge for drikkevarer, skiltning og udskrifter og meget, meget mere til de mange løbsdeltagere. Hun gør dog opmærksom på, at der på selve afviklingsdagen er mellem 40 og 50 medlemmer, som hjælper til med at få det hele til at klappe. - Men jeg føler det som et psykisk pres, når det kun er en ganske lille gruppe, som står med ansvaret for, at det hele fungerer, siger hun og tilføjer, at det heller ikke er muligt at nedsætte underudvalg, som kun har til opgave at arrangere et bestemt motionsløb i løbet af sæsonen. Løsningen kan være en adoption af de mange løb, således at det bliver andre klubber og foreninger, som tager det store slæb, mens Hjerteforeningen fungerer som supervisor, og at løbene fortsat bliver afviklet i Hjerteforeningens navn. Aase Josefsen mener ikke, at den tanke er helt hen i vejret. Hun har gennem sit mangeårige virke i Hjerteforeningen følt en stor velvilje og goodwill overfor de tiltag, som Hjerteforeningens motionsklub har arrangeret, og selv nævner hun, at det kunne være en god idé, hvis ¿Start to Run¿ overtog planlægningen af Kvindeløbet. - Men jeg har ikke noget i speake til de forskellige løb, hvis det skulle være et problem, siger hun. Hjerteforeningens motionsklub har 268 medlemmer og en sund økonomi. I 2007 afviklede klubben fem veletablerede motionsløb, som tilsammen trak 2250 deltagere. Desuden sørger foreningen for en uges træning med start ved Rolighedsskolen og i Thy Hallens motionscenter.