Hospitaler

Svært at redde

I nogen tid, senest 17,1., har vi kunnet læse om formand for Støtteforeningen til Farsø Sygehus’ Kirsten Moesgaards heroiske kamp

for, at dette lille sygehus må og skal overleve og efterfølgende udbygges. For få år siden var dette sygehus også lukningstruet, men overlevede. Der er vist ingen, der betvivler dette sygehus’ fortræffeligheder, og skulle dette hus få det ”røde” kort, er det vel ikke sådan, at denne ekspertise, som findes her, forsvinder op i den blå luft? Moesgaard, du ved sikkert godt, at Farsø ej er verdens navle. Geografien taler klart imod alle dine ønsker. Sygehusvæsenets (in)effektivitet i Region Nordjylland er ca. 20 pct. lavere, sammenlignet med de øvrige regioner, og på den baggrund - især - er det absurd at læse, at lægerne (mis)bruger ca. 4000 arbejdstimer på landevejene pr. år for at komme til Farsø Sygehus. Dette spild er dybt kritisabelt. Ét nyt og moderne sygehus med en god beliggenhed, f.eks. Haverslev-modellen, fortjener stor opmærksomhed, når der snart skal træffes en afgørelse. Selv tillidsrepræsentanter for medarbejdere på Farsø Sygehus har indgået en aftale med Hobro og Terndrup Sygehus, at hun kan acceptere ét stort sygehus i stedet for de nuværende tre. Det er da ganske andre tanker/visioner om fremtiden for Farsø Sygehus! Interessen vedrørende Farsø som sådan er langt fra gunstig, idet den fraflytter netto ca. 300-400 indbyggere hvert år. og langt de flester er unge, som søger andre veje. Uanset hvor mange læserbreve, du skriver, hvor mange demonstrationer, du arrangerer, hvor mange underskrifter du indsamler, vil det være svært at se Farsø Sygehus på landkortet, når regionspolitikerne har talt.