Lokalpolitik

Svært at redegøre når der ikke er noget at redegøre for

Udvalgsformand undrer sig over afgørelse i Naturklagenævnet

SKAGEN:Formanden for Skagen Kommunes udvalg for teknik og miljø, Inger Støtt (V) undrer sig meget over, at Naturklagenævnet har underkendt lokalplanen for et erhvervsområde på østhavnen med henvisning til, at der mangler en redegørelse på påvirkningen af kystområdet. - Det byggeri, som lokalplanen giver mulighed for, ændrer ikke på de eksisterede forhold. Der ligger en fabrik i forvejen, og det nye byggeri bliver ikke højere, end det eksisterende byggeri og det bliver ikke mere synligt fra kysten, end det eksisterende byggeri er, siger Inger støtt. - Jeg er både grundigt irriteret og dybt forundret over Naturklagenævnet. Man kan da ikke redegøre for en visuel påvirkning, når svaret er, at der ikke er nogen påvirkning, og det fremgår jo af lokalplanen, at byrådet ikke mener, at der nogen påvirkning, siger Inger Støtt. - Men hvis det, man ønsker fra klagenævnets side er, at vi sejler ud i en gummibåd og tager nogle digitale billeder og tegner bygningerne ind på dem, ja, så er det jo det må vi må gøre, men jeg forstår ærlig talt ikke, at medlemmerne af Naturklagenævnet ikke formår at se noget sådan ud fra en lokalplan, hvor der er indtegnet byggefelt og er angivet byggehøjder og lignende, siger Inger Støtt. Selv om Naturklagenævnets afgørelse undrer Inger Støtt erkender hun dog, at man hos kommunen var ekstra opmærksom på kravet til redegørelsen for påvirkningen af kysten. - Da Nordjyllands Amt i sin tid kommenterede lokalplanforslaget stillede det sig tvivlende overfor, hvorvidt det var nødvendigt at visualisere påvirkningen yderligere, men da amtet ikke kunne give os et entydigt svar, vurderede vi, at vi havde gjort det godt nok. Og det gjorde vi på baggrund af, at der er tale om et område, hvor der er bygget i forvejen. - Det ville efter vores mening være en helt anden sag, hvis der var tale om et helt nyt byggeri et sted, hvor der ikke var bygget noget i forvejen, siger Inger Støtt. Inger Støtt vil have Naturklagenævents afgørelse på dagsordenen til udvalgets næste møde, og det holdes i januar. -Vi må naturligvis drøfte, hvad vi så skal gøre, men jeg kan da forestille mig, at vi i en henvendelse til klagenævnet skriver, at vi har taget afgørelsen til efteretning, og vi derefter snarest vil komme med supplerende bemærkninger. - Men vi må være indstillet på, at lokalplanen skal ud i en ny offentlighedsfase og i det hele taget behandles forfra som en helt ny lokalplan, siger Inger Støtt. Må vente Naturklagenævnets afgørelse giver en ekstra forsinkelse for E. Taabbel Fiskeeksports udvidelsesplaner. - Vi må nu være indstillet på, at der går yderligere et halvt til et helt år, inden vi kan komme i gang, og det kan vi desværre ikke gøre noget ved, siger direktør V. G. Mikkelsen. - Vi vil gerne have samlet vore aktiviteter ved fabrikken på østhavnen, men nu må man i yderligere nogen tid leve med, at vi i arbejdstiden næsten konstant har 16 trucks til at køre frem og tilbage mellem de kølelagre, vi har lejet, og fabrikken, sgier V. G. Mikkelsen. - Både af den grund og fordi det har betydning for os også at få de øvrige ting, der skal være i det nye byggeri, på plads, må der naturligvis gerne komme gang i en ny lokalplan så hurtigt som muligt, siger V. G. Mikkelsen. Det er blandt andet et nyt elektriker-værksted, mødelokaler og laboratorium, der skal være i udvidelsen.