Skolevæsen

Svært at rokke skolevalget

At have et godt produkt, som ingen vil købe, kan føles ganske fortvivlende. Sådan har man det på Sønderbroskolen i Aalborg, hvor både personale, forældre og ledelse synes, man har et godt tilbud til skoledistriktets børnefamilier. Men to tredjedele af elevgrundlaget søger til naboskolerne eller privatskoler. Nu hyrer skolen så et reklamebureau til at hjælpe sig med at banke budskabet om skolens fortæffeligheder ud til forældrene. Formentlig er det første gang, en folkeskole bruger penge på en decideret reklamekampagne - men tanken er ikke fremmed for ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, så udviklingen er, om ikke naturlig, så i hvert fald ikke uventet. Skolens eget bud på en væsentlig årsag til elevflugten er, at skolen har mange tosprogede elever. Man får ingen forældre til at indrømme, at de foretrækker en skole med en mere markant overvægt af rent danske børn - men set fra Sønderbroskolen kan det godt se sådan ud. Og desværre er det en selvforstærkende spiral, for jo flere danske forældre, der vælger skolen fra, des mere markant bliver andelen af tosprogede, der nu er oppe på 40. Det er trist, at danske forældre har så ringe tiltro til deres egne muligheder for at påvirke deres børns skolegang på den skole, de naturligt hører til, og til folkeskolen som institution, at de ikke tør slippe de små løs og lade dem erfare, at verden omkring dem har mange farver. Ikke mindst fordi det sjældent er de mest ressourcestærke, der bliver tilbage, og fordi folkeskolen som institution har været en hjørnesten i opbygningen af det danske samfund, der bl.a. bygger på fri og lige adgang til uddannelse. Det er al ære værd, at skolen forsøger at forbedre sit dårlige image, og at man bruger de instrumenter, der er til rådighed. Men selvom man kan tvinge hesten til truget, kan man ikke tvinge den til at drikke, og det er et spørgsmål, om det er en rigtig strategi at bruge penge på at tvinge/lokke forældrene til at vælge anderledes. Skolestrukturen i Aalborg lider stadig under nogle forlig, der er indgået i sene nattetimer år tilbage, og måske ville det mest fornuftige være at tage helheden op til ny overvejelse.