EMNER

Svært at sætte krydset for gangbesværede på valgsted

Ældrerådsformand kritiserer adgangsforholdene til valglokalet på Skipper Clement Seminariet - valgformand lover bedring

AALBORG:For ældrerådsformand Grethe Højer, var det ikke en god oplevelse, da hun i går på valgdagen stemte i gymnastiklokalet på Skipper Clement Seminariet. Her kunne hun nemlig konstatere at trapper gjorde det mere end svært for gangbesværede at komme ind i valglokalet og afgive deres stemme. - Jeg synes, at det er for dårligt. Det er ikke tilgængeligt. For de, der er dårligt gående, kan ikke komme ind, siger Grethe Højer. Hun peger på, at det samme gjorde sig gældende ved EU-valget. Dengang henvendte hun sig til kommunen for at klage over adgangsforholdene til valghandlingen. - Folk der kommer gående med en rolator eller med to stokke eller i en kørestol, de kan ikke komme ind, siger Grethe Højer. Det er første gang, at hun selv stemmer på Skipper Clement Seminariet, og hun mener, at adgangsforholdene skal være i orden, så alle får mulighed for at stemme. - Jeg synes, at Aalborg er et godt sted at være, jeg er ikke nogen brokrøv, men det er en skam, at de ikke kan komme ind og stemme. Peter Reinau var i går valgformand på stedet, og han erkender, at forholdene ikke er optimale. - Jeg indrømmer og har også gjort opmærksom på det til valgbestyrelsen, at det er noget som skal laves om til næste år, siger Peter Reinau. Umiddelbart var det ikke muligt på valgdagen at sætte ramper op. Kort efter samtalen er forbi er valgformanden dog i røret igen. Han fortæller, at man med det samme har ændret på udgangen, så det bliver lettere for gangbesværede at komme ud af lokalet. - Det er en her og nu reaktion, og det må du gerne skrive, siger Peter Reinau.