Lokalpolitik

Svært at skabe stilling på fuldtid

To regionspolitikere har måttet ændre planerne om at blive heltidspolitikere

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Mo­gens Nør­gaard (KD) vil­le ger­ne have haft mu­lig­hed for et hel­tids­job som po­li­ti­ker. For­ud­en at være regionsrådsmedlem er han ble­vet selv­stæn­dig tøm­rer. Ar­kiv­fo­to: Mar­tin Dam­gård

NORDJYLLAND:Mogens Nørgaard fra Kristendemokraterne og SF’eren Thomas Krog har begge inden for de seneste år stræbt efter at blive heltidspolitikere. Begge har måttet revidere planerne. Resultatet er blevet, at Morgen Nørgaard er begyndt som selvstændig tømrer, mens Thomas Krog har fundet et job på nedsat tid. Ved valget for knap et år siden stillede Mogens Nørgaard op til både regionsråd og det ny byråd for Jammerbugt Kommune. Det blev kun til medlemskab af regionsrådet. - Hvis jeg var blevet valgt begge steder, så havde det formentlig rent økonomisk passet. En eventuel formandspost i byrådet ville have betydet, jeg måske var nået op på en årsløn på 250.000-300.000 kroner. Sådan blev det ikke. Jeg er uddannet tømrer og har oprettet selvstændig tømrerforretning, fortæller Mogens Nørgaard. Livsstil Ved valget til Folketinget i foråret 2005 gled Kristendemokraterne ud af Folketinget, hvor grundlønnen for et medlem er på lidt over 500.000 kroner. - I Folketinget var der en stor arbejdsbyrde. Det hænger især sammen med, at jeg repræsenterede et lille parti, hvor jeg havde en række ordførerskaber. Men jeg mener, regionsrådsmedlemmer får for lidt i løn i forhold til arbejdsindsatsen. Det er svært at gøre op, hvor stor honoraret bør være. Det at være politiker er jo en interesse og for mange også en livsstil. Jeg tæller ikke timer, men i regionsrådet er det ofte hele dage, man skal afsætte til møder. Med min forretning vil det være svært at forklare en kunde, at jeg forlader arbejdet og tager af sted til møde kl. 9.30 og så igen kommer tilbage efter kl. 15, siger Mogens Nørgaard. Han er overbevist om, at der både i byrådene og i regionsrådet vil komme diskussioner om, hvorvidt det er nødvendigt med flere heltidspolitikere. Thomas Krog er nu både medlem af amtsråd og regionsråd. Han har også været sit partis folketingskandidat. Her var han sidste år ganske få stemmer fra at sikre sig en plads på Christiansborg. Kandidaturet opgav han for få uger siden. Det skete af hensyn til privatlivet. I forbindelse med opstillingen til Folketinget og medlemskabet af amtsrådet droppede Thomas Krog i en periode almindeligt arbejde. Han har nu fået et job ved Muskelsvindfonden i 20 timer om ugen. Amtet giver mere -Ingen kan påstå, at vederlaget for at være med i regionsrådet er rimeligt. Situationen er mærkelig ved, at jeg i år får et større vederlag for at være med i amtsrådet - hvor der bliver mindre og mindre arbejde - end for at være med i regionsrådet. Faktisk er der i regionsrådet i år en del ekstra arbejde, som vi ikke får noget for. Sammenlignet med, hvis jeg havde haft et almindeligt arbejde, er der ingen tvivl om, at jeg i år sætter penge til, siger Thomas Krog. Da han i en periode opgav at have et almindeligt arbejde, skyldtes det ønsket om at satse især på at blive valgt til Folketinget. Tit argumenterer nogle med, at det for politikere er vigtigt gennem et job at have kontakt til samfundet uden for det politiske liv. - Det er noget sludder, at et job skaber den forbindelse. Har man et job, er man selvfølgelig sammen med de mennesker, som man skal arbejde sammen med. Men med jobbet og i kraft af det politiske arbejde må man ofte fravælge andre ting. Det går ud over nogle sociale aktiviteter. F.eks. mener jeg, at det er vigtigt at møde andre f.eks. ved at spille fodbold, siger Thomas Krog. Han sidder i det, der fra næste år hedder regionsrådets forretningsudvalg. For det er der ikke i år noget vederlag. Fra 2007 bliver medlemskab af forretningsudvalget ud over det almindelig vederlag på ca. 70.000 kr. til regionsrådsmedlemmer aflønnet med ca. 65.000 kroner om året. - Men f.eks. ved budgetforhandlingerne i år har der som forretningsudvalgsmedlem været en del ekstra arbejde, som ikke bliver honoreret, siger Thomas Krog.