Svært at undervise halve klasser

Fleksibel ferie kan give lærere problemer

AALBORG:Forslaget om at forældre med børn i Aalborg Kommunes skoler frit kan vælge, om deres børn skal have ferie i uge 6, 7 eller 8, vækker ikke lige stor begejstring alle steder. Flere frygter, at det vil gå udover fagligheden, og mange lærere ser også en række praktiske problemer i ordningen. - Det kommer meget an på, hvordan det kommer til at fungere i praksis, siger formand for Aalborg Lærerforening, Bjarne Krogh. - Hvis antallet af elever i en klasse får lov at variere i en periode på tre uger kan det være svært at tilrettelægge undervisningen, og mange vil formentlig også få problemer med at gennemføre de nye test og prøver, der tales så meget om i øjeblikket. Ifølge Bjarne Krogh er lærerne som udgangspunkt indstillet på at være fleksible, men han frygter alligevel, at forslaget kan gå ud over det faglige niveau. - Som lærere skal vi jo lave en årsplan ved årets begyndelse, og det kan blive svært at overholde den, hvis forældre med to - tre dags varsel kan hive deres børn ud, fordi der er et godt slagtilbud, mener han. Lærerforeningen vil også gerne have klarlagt, hvem der eventuelt skal tage ansvaret for at føre de elever, der har været fraværende, up-to-date. - Det kan godt være, at det vil fungere fint på mindre skoler. Men for de lidt større elevers vedkommende er der - specielt i februar - en række faglige emner og forberedelser til årsprøver, forklarer han. Er der behov? Forslaget behandles i skole- og kulturudvalget i næste uge, og inden det vedtages, vil Bjarne Krogh gerne have dokumentation for, at der virkelig er et behov. - Jeg har aldrig hørt om det, før man pludselig indførte systemet på Rostrup Skole, siger han. - Der har ganske vist været flere skoler, som har døjet med fravær udenfor den officielle vinterferie. Men forældrene ved jo i forvejen, at det er i uge 7 eller 8, og derfor burde det heller ikke komme bag på nogen, tilføjer han. Ifølge Bjarne Krogh er det også et spørgsmål om, hvornår lærerne i givet fald selv skal holde ferie. Og derfor ser han gerne, at politikerne overvejer sagen seriøst. - Jeg vil ikke udelukke noget på forhånd, understreger han. - Det kan godt være, at vi skal være mere fleksible. Men det kræver under alle omstændigheder en grundig overvejelse - også i forhold til de nye krav om test, prøver og større faglighed i folkeskolen, pointerer Bjarne Krogh.