Svag stigning i elevtal

Flere elever i 1. klasse og børnehaveklassen

LØGSTØR:Når skoleeleverne møder igen på mandag efter sommerferien, så er der lidt flere elever på skolerne i Løgstør kommune. 141 elever begynder i 1. klasse, mens det sidste år kun var 133. I børnehaveklasserne begynder 147 nye børn mod de 140 sidste år. På alle skolerne på nær Vilsted-Vindblæs skole stiger elevtallet i 1. klasse svagt. På Vilsted-Vindblæs skole halveres antallet af elever i 1.klasse til syv børn i år. Derimod stiger antallet fra 8 til 11 i børnehaveklassen. På Overlade skole falder antallet af børnehaveklassebørn også. Det ændrer sig fra 17 elever sidste år til 13 i år. Det er kun på Løgstør skole, at der bliver mere end en enkelt klasse på de to klassetrin. De 75 1. klasses elever, der begynder i år, er fordelt på tre klasser. På grund af den høje klassekvotient, får klassen tilført nogle ekstra timer. Sidste år var der 78 elever i 1. klasse, og de var delt op i fire klasser. Jens Erik Bangsgaard fra kommunens børn og unge afdeling fortæller, at elevantallet på skolerne i Løgstør holder sig nogenlunde på samme niveau de næste to år. - Det ser jævnt ud de næste par år, men derefter begynder børnetallet at falde, forklarer han. Det er ikke kun i Løgstør kommune, børnetallet falder om nogle år. I mange andre kommuner er det allerede sket. - Flere kommuner døjer i øjeblikket med et faldende børnetal. Sådan er det endnu ikke i Løgstør kommune, fortæller Jens Erik Bangsgaard.

Forsiden