Svage elever kan komme i klemme

Om få år kan handicappede børn med store indlæringsvanskeligheder være ladt i stikken. Det frygter de på Muldbjergskolen i Hjørring, som i øjeblikket huser 62 elever i de såkaldte OK-klasser.

Skolevæsen 1. februar 2005 23:14

- Det er elever, som ikke er så velfungerende, at de vil kunne fungere i en almindelige specialklasse på en folkeskole - deres niveau er lavere, forklarer afdelingsleder Lisbeth Munk Jensen i støjen fra legende børn. Muldbjergskolen har blandt andet fysisk handicappede børn, autister, børn med damp og andre elever, hvis primære handicap er indlæringsvanskeligheden. Nervøse for fremtiden I øjeblikket hører eleverne under Nordjyllands Amt, som har indgået en overens-komst med Hjørring Kommune, der så skal drive specialundervisningen. Men det er amtets ansvar, at de udsatte børn får undervisning, og med udsigt til den kommende nedlæggelse af amtet er Lisbeth Munk Jensen meget bekymret for fremtiden. - Som det er nu, så er børnene delt op i to grupper, hvor der er forskel på graden af deres behov. Og vi frygter, hvis det her område bliver lagt ud til kommunerne, så bliver børnene samlet og det vil slet ikke kunne fungerere. Dertil er deres handicap og behov simpelthen for forskellige, siger Lisbeth Munk Jensen, der i øjeblikket har elever fra otte nordjyske kommuner på skolen. Ekspertisen forsvinder Udover bekymringen for børnenes vilkår efter en reform, så frygter skolelederen også, at der kan forsvinde en værdifuld ekspertise. Som det er nu, så er det nemlig særlige konsulenter i amtet, der vejleder og henviser eleverne. Men Lisbeth MunkJensen frygter, at de bliver spredt for alle vinde, når ansvaret overgår til kommunerne. - Når vi har brug for råd og vejledning, så er det konsulenterne, vi trækker på, men hvad sker der med dem? Det ved vi simpelthen ikke, og vi kan ikke se, hvordan kommunerne hver især skal overtage dem, så hvor forsvinder ekspertisen hen, spørger Lisbeth Munk Jensen, der allerhelst så, at området kom ind under det nye regionsråd. - For det fungerer jo fint nu, tilføjer skolelederen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...