Skolelukninger

Svage elever vil få det sværere i skolerne

Skolelederforum frygter dårligere trivsel som følge af varslede besparelser

THY:De varslede besparelser på folkeskolen og skolefritidsordninger næste år vil have en social slagside. Det påpeger Skolelederforum i Thisted Kommune i et åbent brev til børne-, familie- og kulturudvalget samt Thisted Byråd. En række skoler har allerede oplevet en reduktion i ressourcerne til specialundervisning på 20-25 procent i forbindelse med kommunesammenlægningen. Dette sammenholdt med en foreslået besparelse på 2,5 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger for udsatte børn, vil få negative følgevirkninger: - Når besparelsen sammenholdes med den generelle nedskæring i skolernes ressourcer, må det være indlysende, at det vil blive tiltagende svært at rumme børn med særlige vanskeligheder i skolen. Der vil være negative følgevirkninger for disse børns trivsel samt personalets og øvrige børns arbejdsmiljø, står der i brevet fra Skolelederforum, underskrevet af formand Ole Jørgensen. Den varslede besparelse på 2,12 millioner kroner på normalundervisningen vil ifølge skolelederne ikke kunne gennemføres inden for den gældende lovgivning, eftersom det vil være umuligt for skolerne at opretholde minimumstimetallet. Og Skolelederforum opfordrer byrådet til at anvise, hvor besparelserne skal føres ud i livet. - Hvis skolebestyrelserne og skoleledelserne skal udmønte besparelsen, kommer man ikke uden om at skære i specialundervisningen, vikardækningen, skole-hjem-samarbejdet og hytteture eller samlæse på tværs af klasser på hold med mange elever. Skolelederforum hilser med tilfredshed, at byrådet i skolestrukturdebatten har lyttet til skoleledernes anbefaling, hvad angår ledelse og organisering. Men gruppen tager afstand fra, at indførelse af fælles ledelse for små og store skoler sammenkobles med, at disse skoler oplever en massiv nedskæring. - Skolelederforum føler, at skoleledelserne på distriktsskolerne kommer til at betale en høj pris med hensyn til dørligere arbejdsbetingelser samt at de små skoler, som fremover indgår i distriktsmodeller, kommer til at lide af en generel mangel på ressourcer og derfor reelt udsultes. Skolelederforum kritiserer, at politikerne som følge af sin beslutning om fremtidig skolestruktur i hidtil uset grad har fralagt sig ansvaret for at fastlægge mål og rammer for skolernes virksomhed, herunder antallet af skoler og årgange på disse. - Skolelederforum føler, at byrådet har påført skolebestyrelserne og skolelederne problemstillinger, som helt klart ikke er deres, skriver