EMNER

Svage familier i spare-klemme

Lukning af krise-institution vil skabe hul i hjælp til sårbare familier

AALBORG: Svage familier risikerer at blive taberne, hvis amtet beslutter at lukke familieinstitutionen Clementshus i Aalborg. Bente Arentoft fra Aalborg mener selv, at Clementshus reddede hendes liv, da hun stod på gaden i november sidste år efter at have forladt en voldelig mand. - Hvis ikke vi havde fået mulighed for at komme på Clementshus, var mine børn kommet på børnehjem, og jeg selv ville være gået ned, siger Bente Arentoft. Clementshus tager hvert år imod snesevis af familier, som står i Bente Arentofts og hendes børns situation, og hvis amtspolitikerne beslutter at lukke institutionen, forudser forstander Laurits Krog, at det er ensbetydende med flere anbringelser. Clementshus tager sig af en målgruppe, som ingen andre tager sig af, og et flertal af beboerne er børn. - Hvis de virkelig ville spare penge, skulle de give os nogle flere pladser, siger Laurits Krog. Clementshus må nemlig dagligt afvise familier, som hører til målgruppen, der er familier med sociale problemer og akutte boligproblemer. Amtsdirektør Per Okkels oplyser, at amtsforvaltningen har været rundt at kigge på sparemuligheder, da kataloget skulle laves, og blikket er faldet på Clementshus, ikke mindst fordi man har spurgt sig selv, om der i virkeligheden er tale om en opgave, som amtet skal løfte. - I nogle tilfælde vil det være os, der har forsyningsforpligtelsen. I andre tilfælde vil det være kommunen, siger han. Direktøren kan ikke garantere, at en eventuel lukning af Clementshus ikke er ensbetydende med, at nogle af de svage familier kommer i klemme. - Det er et godt spørgsmål. Det skal vi selvfølgelig snakke sammen med kommunerne om at undgå, siger Per Okkels. 1. sektion side 4 Leder 1. sektion side 6