Svage kan blive de store tabere

Både kommunerne og amterne løser opgaver inden for det sociale område. Vi har en fornuftig og hensigtsmæssige arbejdsdeling, hvor amterne har ansvaret for de tungere og vanskeligere opgaver, som kræver høj specialisering og stor faglig ekspertise.

Selv om tingene naturligvis altid kan gøres bedre, er det min opfattelse, at vi hver især løser vores opgaver ganske godt. Men i socialudvalget i Sønderjyllands Amt får vi næsten kuldegysninger, når ambitiøse borgmestre og overmodige byrådspolitikere frejdigt erklærer, at kommunerne sagtens kan overtage amternes opgaver på det sociale område. Hvis det bliver virkelighed, vil de svage i vort samfund være ilde stedt. De svært handicappede børn og voksne, borgere med svære sociale problemer og mennesker med alvorlige misbrugsproblemer vil blive de helt store tabere. Disse grupper er forholdsvis små, men de har brug for meget højt specialiserede tilbud, som forudsætter et stort befolkningsunderlag, typisk over 100.000 indbyggere. Og det burde være indlysende for enhver, at kommuner med 50.000 eller måske endda helt op 100.000 indbyggere ikke kan udvikle samme tilbud som et amt med 250.000. Et enigt socialudvalg i Sønderjyllands Amt med repræsentanter fra både Socialdemokraterne, Venstre, De Radikale, SF og Dansk Folkeparti vil derfor stærkt advare mod at overdrage de specialiserede sociale opgaver til kommunerne. Det vil være til stor skade for de svage - de vil blive ladt i stikken. Jeg vil gerne nævne nogle konkrete eksempler fra Sønderjylland, som viser, at selv store kommuner ikke vil have styrke nok til at løse de specialiserede opgaver. Specialbørnehaver for handicappede børn: I Sønderjylland er der tre afdelinger i henholdsvis Agerskov, Sønderborg og Aabenraa med i alt 39 pladser. Det kræver et befolkningsunderlag på 100.000 indbyggere at drive én specialbørnehave, som kan rumme tilbud til multihandicappede børn og børn med helt særlige handicaps. Botilbud for handicappede børn: Der er én institution i Sønderjylland - Posekær i Aabenraa - med 30 pladser. Det forudsætter et befolkningsunderlag på mindst 150.000 indbyggere at drive en institution med plads til multihandicappede børn og børn med specielle handicaps. Døgninstitution for små børn og familiebehandling: Sønderjyllands Amt har én institution - Ehlershjemmet i Sdr. Vilstrup - med 21 pladser. Der skal mindst et befolkningsunderlag på 200.000 indbyggere til at drive en institution med tilbud til denne gruppe. Botilbud for voksne udviklingshæmmede autister: Sønderjyllands Amt har én institution - Skovbo i Rødekro - med 26 pladser. Et befolkningsunderlag på mindst 200.000 er nødvendigt. Botilbud for voksne udviklingshæmmede med dom eller med meget voldsom adfærd: Sønderjyllands Amt driver institutionen Grønnebæk ved Jels med 19 pladser. Der kræves et befolkningsunderlag på 250.000 for at kunne opretholde dette tilbud. Ambulante specialiserede tilbud til blinde, døve og talebesværede: Sønderjyllands Amt driver Center for Hjælpemidler og Kommunikation i Aabenraa. Et sådant tilbud kræver et befolkningsunderlag på mindst 200.000 indbyggere. Der er ingen tvivl om, at der er brug for større enheder i Danmark til at klare fremtidens udfordringer. Større kommuner vil betyde, at kommunerne kan klare flere opgaver. Men socialudvalget i Sønderjyllands Amt er enig om, at der også fremover vil være en lang række sociale opgaver, som kun kan varetages af et regionalt niveau.