Svage unge får hjælp til at komme videre

Rådmand regner med virksomhederne

AALBORG:I Aalborg Kommune er der en gruppe unge mennesker i alderen 16-25 år, der har svært ved at komme videre med ders liv. Ikke nogen stor gruppe, men den er der. Med et nyt forsøgsprojekt, vil Ungdomsvejledningen forsøge, at skaffe gruppen af unge fodfæste på det ordinære arbejdsmarked. Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats har netop sagt ja til at støtte projektet for foreløbig et år med knap 400.000 kr. - Vi taler om en gruppe unge med meget begrænsede ressourcer. Det er meget vigtigt at få dem igang. Måske ikke i første omgang med en uddannelse, men så med et arbejde, forklarer socialrådmand Birgit Ekstrøm. Hun anslår at gruppen omfatter 10-15 unge. De unge mennesker kommer fra miljøer, hvor der i forvejen er begrænset overskud. Det kan være fra familier, hvor der er ringe kontakt til arbejdsmarkedet, familier uden tradition for uddannelse og derfor ingen støtte, hvis den unge ønsker at gå i den retning. De unge mangler vedholdenhed og forståelse for de krav og normer, der gælder på et job eller en uddannelsesinstitution. Samtidig har nogle af dem en uheldig måde at optræde på, og har det med at sige, at det er "de andres skyld". Ungdomsvejledningen vil etablere et netværk af virksomheder, der er villige til at tage imod disse unge mennesker, og hjælpe dem igang. Fra Ungdomsvejledningens side, vil der så løbende blive fulgt op på de unge, så de unge kommer til at fungere på arbejdspladserne. Det er her støtten fra Koordinationsudvalget kommer ind i billedet. Pengene skal bruges til at ansætte en projektmedarbejder, der i samarbejde med virksomhederne skal holde snor i de unge. - Der er mange arbejdsgivere, der gerne vil gå ind og støtte sådanne unge, slår Birgit Ekstrøm fast. - De får jo også noget igen. Det må være dejligt at være med til at hjælpe et ungt menneske i gang.