EMNER

Svagere amerikansk vækst

AfJens Nyholm,Spar Nord Bank DERFINDESETLOGOSOMSKALMED Ovenpå de sidste måneders stigende oliepriser og nogen svaghed i de seneste amerikanske nøgletal vil denne uges altdominerende tema blive vækstrapporten for den samlede amerikanske økonomi, der offentliggøres torsdag. Vi forventer lavere vækst end i 4. kvartal, og dermed at den amerikanske økonomi ikke var immun overfor de stigende energipriser. Der offentliggøres dog også andre afgørende nøgletal, som er spredt med løs hånd ud over ugen og inkluderer amerikanske forbrugertillid og erhvervstillid (tirsdag og fredag). Hertil kommer en stribe ledende indikatorer fra Eurozonen - herunder Ifo tal fra Tyskland, som vi forventer falder en smule igen. Tyskland og Frankrig byder endvidere på tal for arbejdsløsheden, hvor der ovenpå den markante stigning i Tyskland i januar (pga. arbejdsmarkedsreformen) vil være fokus på en bedring af beskæftigelsen. Tilbagefald i væksten Ovenpå stigende oliepriser og svagere detailsalg vil fokus i denne uge være koncentreret på tal for forbrugertilliden tirsdag og BNP tal om torsdagen. Flere opgørelser over forbrugertilliden er igennem de sidste uger faldet, og det forventes også at være billedet, når den samlede forbrugertillid offentliggøres. Stigende benzinpriser ved standeren har påvirket forbrugernes disponible indkomst og ramt forbrugertilliden. Den samlede vækst i 1. kvartal ventes derfor også at være påvirket af et mere afdæmpet forbrug, men dertil kommer, at udviklingen i lagrene også har skuffet, samt at handelsunderskuddet kommer til at give et større negativt vækstbidrag end tidligere ventet. Investeringerne ser meget robuste ud, men vil sandsynligvis ikke kunne neutralisere effekten fra svagheden i de øvrige kategorier. Samlet forventer vi et fald i væksten fra 3,8 pct. til 3,3 pct., hvilket dog fortsat vil være markant over væksten i Eurozonen. Fald i indikatorer I Eurozonen vil fokus primært være rettet mod tal ud af Tyskland. Mandag byder på Ifo barometer, der er en rundspørge blandt 7.000 virksomheder. Vi forventer et fald for 3. måned i træk, efter at den tyske Zew indikator faldt markant i sidste uge, men først og fremmest på baggrund af stigende energipriser og faldende ordreindgang. Vi forventer, at Ifo indekset skal en smule længere ned, inden vi ser en stabilisering. Vi forventer således, at den nuværende svaghed er endnu en "soft-spot", men at pilen igen vil vise fremgang indenfor de næste par måneder. Tyskland byder også på arbejdsløshedstal, der ovenpå en markant stigning ved årets begyndelse forventes at vise stabilitet. For det samlede Europa offentliggøres der inflationstal, der forventes at vise stabilitet på et niveau en smule over ECB's mål på 2 pct. De ledende europæiske indeks for industri- og forbrugertillid forventes endelig at lide under den høje oliepris og falde en smule. Svag vækst kan presse Med eventuel svaghed i den amerikanske økonomi vil der kunne sættes spørgsmålstegn ved, hvor markant en stramningskampagne den amerikanske centralbank står overfor. Markedet forventer rentestigninger på yderligere 1,0 procentpoint - men svaghed i BNP tallet kan udfordre denne forventning. Vi vurderer dog, at markedet på forhånd forventer et svagt tal. Såfremt væksten bliver på 3 pct. eller højere, tror vi derfor på, at markedet vil reagere med lettelse - dvs. stigende aktier, renter og dollar.