Lokalpolitik

Svageste svigtes

PSYKIATRI: Det har undret mig meget, at den generelle åbenhed, amtet har som politisk, ikke her omkring budgettet for 2004 helt har fungeret. Når man ændrer så radikalt ved Masterplanen og nedlægger den decentale afdeling i Hjørring, og derudover en afdeling i Aalborg samt en socialpsykiatrisk afdeling, må der på amtsrådsmødet været stor diskussion om den drastiske reduktion af sengepladser i psykiatrien. Og da det er endnu større problem end det, der sker på det somatiske område, vil jeg tro mange amtsrådsmedlemmer, og i hvet fald alle i social- ogpsykiatriudvalget har været oppe med det store ordforråd. Hvorfor har avisen ikke refereret dette? Da alle amtsrådsmedlemmer for ca. tre år siden vedtog Masterplanen, var det især forbedringer på bemanding, bedre fysiske forhold og især decentraliseringen der var grundlaget. Og nu ser vi så allerede, at det børnepsykiatriske team i Hjørring er nedlagt. Kun Bjørn Danielsen (S) protesterede. Og nu nedlægger man så den decentale sengeafdeling i amtets næststørte by, Hjørring. Hvad har man egentlig tænkt sig? At der nu er borgere, der sidder skadefro i Frederikshavn, kan ingen i Hjørring bruge til noget. Det var nemlig således, at man i Frederikshavn bruge afdelingen i Hjørring til at begrunde kravet om en decentral sengeafdeling der. En helt ny afdeling har psykiatrien nu i Frederikshavn, der er lige så flot og moderne som den i Brovst, hvor man får et af amtets bedste tilbud. Det er sørgeligt, at vi lever i så rigt et land, men ikke har råd til at give psykisk syge et værdigt tilbud, og endnu mere sørgeligt, at det nuværende amtsråd, hvoraf de fleste var med i det tidligere, allerede nu løber fra ideerne i Masterplanen. Jeg håber, at der trods alle nedskæringerne i amtet og kommunerne, er nogle velhavere uden børn, naturligvis, der glæder sig over at få et par tusinede i skattelettelse næste år. De 1400 kr., jeg sparer, så jeg gerne gå til velfærden.