EMNER

Svanemærkede brændeovne giver renere luft

To millioner rummeter træ fyres af i brændeovne

Danskerne gør sig selv, naboerne og miljøet en stor tjeneste ved at udskifte deres gamle brændeovn med en ny med svanemærke. Mærket er garanti for effektiv udnyttelse af brændet og en meget ren forbrænding. Foto: Teknologisk Institut

Danskerne gør sig selv, naboerne og miljøet en stor tjeneste ved at udskifte deres gamle brændeovn med en ny med svanemærke. Mærket er garanti for effektiv udnyttelse af brændet og en meget ren forbrænding. Foto: Teknologisk Institut

Partikelforureningen i Danmark er faldet konstant de seneste 20 år. Og de svanemærkede brændeovne er med til at sikre, at denne udvikling fortsætter. Inden for det sidste halvandet år er de svanemærkede brændeovne for alvor slået igennem på det danske marked. Forbrugerne har ifølge Teknologisk Institut hele 194 svanemærkede, dansk producerede brændeovne at vælge imellem. - Det er godt for miljøet. En svanemærket brændeovn udnytter brændet særdeles effektivt og har en meget ren forbrænding, siger konsulent Jes Sig Andersen fra Teknologisk Institut. - Brænde er i forvejen en CO2 neutral varmekilde, og danskerne gør sig selv, naboerne og miljøet en stor tjeneste ved at udskifte deres gamle brændeovn med en ny svanemærket, som skåner miljøet for partikelforurening og tjærestoffer. I dag bruger danskerne knap to millioner rummeter brænde til opvarmning om året. Målt i forhold til fyringsolie svarer det til en besparelse i CO2-udledningen på cirka 1,3 millioner ton. Prøvninger fra Teknologisk Institut viser, at flertallet af de nyere danske brændeovne opfylder kravene til svanemærket. Gennem deltagelse i forskellige projekter og standardiseringsprojekter, arbejder brændeovnsfabrikanterne og Teknologisk Institut på at udvikle og forbedre forbrændingsteknologien, så danske brændeovne fortsat kan være blandt de førende i verden.