Svar fra imamen

Ahmad Akkari er meget aktiv på hjemmesiden www.religion.dk, som Kristeligt Dagblad står bag. Han er med i det panel, der svarer på religiøse spørgsmål. Vi har plukket lidt i spørgsmål og svar: Jeg vil gerne have en ørering i mit venstre øre, men mine forældre er imod det? De siger, det er kulturelt, de siger, vores muslimske brødre og søstre vil se ned på det? Passer det? Hvorfor? Svar: I Allahs Navn, den Barmhjertige, mest Nådige. Kære Bror Dit spørgsmål er nemt og kompliceret på samme tid. Hvis der er noget, jeg kan lide ved unge muslimer i Danmark, så er det deres selvkritik. Du siger selv, at du ved utrolig lidt om islam, og det er naturligvis en stor forklaring på, hvorfor du stiller spørgsmål til øreringen. Det er en synd og en fejl af en mand eller dreng at gå med ørering, fordi det er et af de smykker, som er forbeholdt piger og kvinder, og som er et kendetegn på deres skønhed og identitet. At det er en fejl betyder ikke, at man ikke er muslim mere, men at man har lavet noget, som ikke er korrekt. ……. Samtidig er kvindelig omskærelse en tradition i visse lande, der efter min mening ikke kan kædes sammen med islam som religion. Hvorledes ville du skelne? Håber du kan hjælpe mig! Svar: Tak til Allah og fred være med Allahs sendebud Mohammad. Angående omskærelse af piger, så er det et fænomen, der findes i Afrika, og det hører ikke til de kendte islamiske sunaer, selv om lærde fra de fire retsskoler har omtalt, at omskærelsen kunne være nødvendig i visse sager, hvor ingen ifølge lægers bedømmelse kan tage skade. Det er dog ikke et udgangspunkt, men snarere en undtagelse. Det, der måske beviser dette, er, at det ikke er noget, som muslimer praktiserer i hele Mellemøsten og store dele af Asien og Nordafrika. Hvad mener jeres religion om homoseksuelle? Svar: I Allahs navn, den Barmhjertige, mest Nådige. Islam godkender homoseksualitet som en lyst, mennesker kan få i sig, men tilføjer også at det er en ret forvrænget og psykisk ustabiliserende lyst. Islam har forbudt den, fordi den er skadelig for menneskesamfundene og for den enkelte. Læger kan opremse lange sider om, hvad den gør ved nerverne, psyken og livslysten i det hele taget. Det er en kriminel handling mod en selv og mod andre i samfundet. I tilfælde af, at det bliver vidt udbredt, går det også ud over kvinder (der i forvejen står i mængder og mangler partnere i livet). Lovmæssigt er der i det muslimske etablerede samfund en straf med døden for denne forbrydelse, hvis personen praktiserer den åbenlyst. I ikke-muslimske samfund håndhæver man ingen domme af denne art, men taler kraftigt imod denne afvigelse, der kan lede så mange unge mennesker til et destruktivt og ulykkeligt liv i længden. Forbudet er en konsensus (enighed) blandt alle lærde og understøttet af både Quran og Sunnah. Derfor er det ikke til diskussion, om så hele verden stiller sig imod. Må Allah lede os på rette vej og helbrede de syge. . Jeg har en datter, som er konverteret til islam for cirka et år siden. Hun går meget op i sin religion. Nu siger hun, at hun ikke må give en mand hånden - ikke fordi det står i koranen, men fordi profeten ikke gjorde det. Kan det passe, at hun ikke må give hånden, når hun siger goddag? Svar: Først takker jeg Allah! Du skal vide, at det er en stor gave, at din datter er blevet muslim, for så er du sikker på, at hun vil værdsætte sine forældre og ikke mindst sin moder. Da en mand spurgte profeten, hvem han skulle være bedste ven med, svarede Allahs sendebud Mohammad (fvmh): "Din mor!" Og hvem så, spurgte manden? "Din mor!" lød svaret hele tre gange (leveret af Bukhari). Men angående dine spørgsmål, så må du først vide, at der er nogle regler i islam, som din pige måske har valgt at tage til sig. Blandt disse regler er, at man ikke deltager i ikke-muslimers religiøse højtideligheder som julen. At man ikke deltager i fester eller arrangementer, hvor der serveres alkohol, og at en kvinde ikke giver en mand hånden, og at en mand ikke giver en kvinde hånden. Kvinder må godt give kvinder hånden, selvom de ikke er muslimer. Man betragter dem ikke som urene, der ikke må røres. I islam skal en pige være jomfru, når hun gifter sig. Gælder det samme for det modsatte køn? Svar: En pige skal ikke være jomfru for at kunne gifte sig. Det kan du bl.a. læse i Quranen 2:230,232,235. Allahs sendebud Mohammad, fred være med ham, siger: "En jomfru spørges til råds, inden hun giftes, og en tidligere gift beslutter selv." (leveret af Bukhari). En mand skal heller ikke være jomfru, for det er tilladt for en mand og en kvinde at gifte sig, selvom de har været gift før. Man må ikke gifte sig med en mand eller en kvinde, der ikke bevarer deres dyd. Dvs. hvis de har kærester, går i byen og har løse forhold. En mand må ikke gifte sig med en pige, der ikke holder sig til sin ægtefælle eller har holdt sig fra kærester og partnere uden for ægteskabet. En kvinde må heller ikke gifte sig med en mand, der ikke holder sig fra kærester eller har partnere. Det står i verset Al-Maida 5. Hvis man vil gifte sig med en pige, der har haft partnere, eller en pige gerne vil gifte sig med en mand, der har haft partnere, så er der en betingelse: at de angrer (tawba). Altså vender sig mod Allah i lydighed og stopper totalt med at have løse forhold (zina). Er onani forbudt ifølge islam? Svar: I Allahs navn den Barmhjertige mest Nådige. Det er et emne, der er uenighed omkring blandt muslimske lærde fra gammel tid og op til nu. Der er tre holdninger: 1) Det er forbudt, fordi man mener, at det går i-mod at "bevare dyden", som al-Quran påpeger. Dette er holdningen hos bl.a. Maliki, Shafii og Hanafi. 2) Det er forbudt i udgangspunktet, men tilladt - måske "velset" - hvis det er den sidste udvej, man har foruden at have forbudt samleje, som bl.a. Hanbali skolen siger. 3) Det er tilladt, hvis man ellers vil få det svært og lide mentalt og psykisk. Holdningen findes hos flere nutidige lærde byggende på de ældre lærdes udtalelser og nye lægelige rapporter om emnet. Alah ved Bedst. Hvorfor er de unge i Islam mere tilbøjelige til at holde fast ved deres eller familiens rødder, som fx islam og sprog, i højere grad end deres forældre? Svar: Jeg mener, at islam er en drivkraft, når man først sætter sig ind i den og interesserer sig for den. Troen bærer mennesker frem og giver dem en motivation til at søge mere viden og forståelse. Ingen, som har oplevet "iman" (troens følelse), vil nogensinde kunne give slip på den. Islam er i dag en tro i bevægelse og fremgang verden over - selv i USA - og interessen for og debatten omkring det at vende tilbage til islams rødder, liv osv. er en del af de fleste muslimske samfunds dagligdag. I vesten er der også kommet en stor opmærksomhed på islam, og det påvirker naturligvis også unge, der er vokset op her. Mange unge muslimer opdager, at de har haft et sporadisk forhold til deres tro og rødder - og samvittigheden tager sig af resten... Dette gælder særligt for de unge, der har haft en misforstået opfattelse af islam som værende en tro med "mørke kræfter" osv. Ved at undersøge islam opdager de unge, at de har taget fejl og kommer ofte til at være de stærkeste fortaler for den. Jeg har hørt, at muslimer ikke må spise havdyr, som ikke har finner og skæl? Må man fx spise rejer? Svar: Alt, hvad der kommer fra havet - lever fast i havet, er det tilladt at spise. Se Al-Quran: 5:96 hvor Allahs sendebud har bekræftet ved at sige om havet: "Dets vand er rent og dets døde er tilladt". Der er ingen undtagelse herfra, og i hvert fald ikke rejer. Der er heller ingen betingelse, hvad angår skæl og finner. Nogle lærde har undtaget søhesten men ikke alle lærde følger denne undtagelse.