Svar fra minister giver ældre udgift

Folketingsmedlems spørgsmål rammer pensionister

AALBORG:Pensionister der flytter ind i ny ældreboliger, kan i fremtiden risikere, at deres husleje bliver noget højere, end de måske havde regnet med. Foreløbig har Aalborg Kommune måttet rette ind efter erhvervs- og boligminister Bendt Bendtsen (K) og hans udlægning af loven. Det betyder, at huslejen i nogle ny ældreboliger i Aalborg bliver 85 kroner dyrere om måneden, end kommunen egentlig havde regnet med. De fleste af landets kommunen etablerer ældreboliger på samme måde som Aalborg, nemlig efter reglerne for almennyttigt byggeri. Derfor får et svar fra Bendts Bendtsen betydning i de fleste kommuner. Nogle kommuner har dog allerede taget højde for problemet. Reaktionen fra erhvervsministeren kom, da han i Folketinget blev spurgt om lovligheden af, at tage udgifter til møbler på fællesarealer på plejehjem, der er opført som almennyttigt byggeri, med som anlægsudgift. Spørgsmålet kom fra Dansk Folkepartis Anita Knakkergaard, der foruden at være folketingsmedlem også er medlem af Aalborg Byråd. I huslejen ville udgiften til møbler til fællesarealer i en konkret sag udgøre mindre end 100 kroner om måneden. Men stedet for skal udgiften til møbler til fællesarealer nu gå over driften. Det sker i form af optagelse af lån med kortere løbtetid og dermed højere årlige afdrags- og renteudgifter. Aalborg Kommune har nu bedt Erhvervs- og Boligstyrelsen om en nærmere udlægning af Bendt Bendtsens svar. Tidligere har andre kommuner af Erhvervs- og Boligstyrelsen fået besked på, at de godt kunne glemme alt om at lægge omkostningerne på anlægsudgiften. Ældre- og handicaprådmand i Aalborg Annni Kjeldgaard (K) mener, at hvis Anita Knakkergaards hensigt har været økonomisk at gavne pensionisterne, så har hendes spørgsmål til ministeren været et politisk selvmål. Den udlægning afviser Anita Knakkergaard. I Hjørring har ældre, der flytter til den ny type ældreboliger, fået lov til selv at tage møbler med til fællesarealerne. Derved er udgiften til møblerne helt blevet sparet, og den metode mener Anita Knakkergaard også, at Aalborg kunne anvende. - Kommunen kunne også vente på, at der blev etableret et beboerdemokrati, og så lade de ældre selv afgøre, om de vil have møblerne, siger Anita Knakkergaard.