Natur

Svar med positiv kritik

47 høringssvar skal bearbejdes inden 1. april, når nationalparkplanen skal være færdig

Vandet Sø og ikke mindst mulighederne for at udnytte søen som tumleplads for windsurfere er sammen med spørgsmålet for eller imod muligheden af at fjerne eksisterende beplantninger og læhegn i Nationalpark Thy blandt de emner, der går igen i flere af de i alt 47 svar, der er kommet under den offentlige høring af forslaget til en nationalparkplan for Nationalpark Thy. I planen for perioden 2010 til 2016 udstikker bestyrelsen retningslinjerne for nationalparkens udvikling på både kortere og længere sigt. Planen skal ligge i færdig form på miljøministerens bord 1. april. Først når planen er godkendt, har nationalparken udsigt til at få sit 2010-budget på plads. - Vi var stillet i udsigt, at vores økonomi var på plads fra årsskiftet, men nøglen er den godkendte plan, så helt skarpt har vi ikke en krone fra 2. april Det siger Ejner Frøkjær, formand for bestyrelsen for Nationalpark Thy, som til gengæld betegner de 47 høringssvar som udtryk for "overvejende positiv kritik". - Svarene, både med deres indhold og antal, udtrykker interesse for den fortsatte udvikling af Nationalpark Thy, men de er også kritiske. Det er i orden, for vi skal ikke bare klappe hinanden på skulderen. Ejner Frøkjær understreger, at høringssvarene skal drøftes i bestyrelsen - og at de skal tages alvorligt. -Nok er det bestyrelsens nationalparkplan, men den skal i høj grad også respektere lokalsamfundets holdninger og interesser. Det kommer den også til, for langt de fleste af de forslag, der er kommet, retter sig konkret mod en række af de konkrete forslag, der indgår i planen, siger Ejner Frøkjær. Blandt andet muligheden af at surfe på Vandet Sø.