Lokalpolitik

Svar nu: Hvad vil festen koste?

Et enormt selvglad folketingsmedlem, Leif Mikkelsen (V), bryster sig 23.5. af kommunalreformen.

Ej heller han har dog oplysningen, som vi alle savner: Hvad koster festen? Med springkraften fra hans rødder i gymnastikkens verden, svinger han sig op, og udtrykker grund til optimisme på selvstyrets vegne. Etableringen af Furesø Kommune omtales med den store forhandlingsvilje, der krævedes af alle parter. Det virker skamfuldt, at et folketingsmedlem vil lægge navn til en sådan gang gas, men måske er det produceret af en spindoktor uden hans viden! Det var bedre, om han havde forklaret en stedse undrende læserskare, at denne vældige aftale faktisk giver hver borger i velhaverkommunen Værløse kr. 100.000 kr. i "tilskud". Et tilskud for at overtage fallitboet efter Leif Mikkelsens partikammerat, Peter Brixtofte, der kuldsejlede med mønsterkommunen Farum, trods et hav af advarsler! Dette morads er præsteret i en periode med den nuværende indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som amtsborgmester med ansvar for bl.a. Farum Kommune. En lang række kommuner har gennem en årrække grundet særlige ugunstige økonomiske forhold været organiseret i foreningen "Det skæve Danmark". Her forekommer der sikkert ikke kommuner - styret af Venstre - men foreningen har ikke kunne hente megen reel støtte ved regeringen. Det skal nok hurtigt vise sig, at en kommunalreform ikke fjerner "det skæve Danmark". Nu har vi så set modellen for, hvorledes problemerne løses, og det må jo være ens for alle, såfremt det ikke alene er økonomisk plat som i Farum, der udløser tilskud. Det koster os 500 kr. pr. indbygger med disse aftaler - penge, vi ikke ser noget for - yes! Og hvad kan vi lære af det? Ja - netop!