Svar om golfbane må vente

Borgmester afventer, at politikerne har været på besigtigelse på golfbanen ved Hegedal

Den borger, der på byrådets oktobermøde stillede et spørgsmål til borgmester H.C. Maarup (S) om golfbanen ved Hegedal, må vente en tid endnu på at få svar. Anders M. Andersen spurgte ind til Naturklagenævnets afgørelser og gyldigheden af den ibrugtagningstilladelse, kommunen har udstedt. Borgmesteren har i et foreløbig svar til Anders M. Andersen skrevet, at det er aftalt med formanden for teknisk udvalg (Preben Christensen (S)), at der skal foretages en besigtigelse på golfbanen. Når denne besigtigelse har fundet sted, vil spørgeren få skriftligt svar på sin henvendelse.