Aalborg

Svar om sygehus

PROCES:Bendt Danielsen spørger i sit indlæg den 8. marts 2011 hvordan Regionsrådets beslutning om "at tildele Dronninglund sygehus et specialeansvar og forøgelse af ambulante aktiviteter på Dronninglund-matriklen" effektueres. De medicinske afsnit i Dronninglund er en del af det samlede medicinske center på Aalborg Sygehus. Da beslutningen blev truffet om at nedlægge et af de tre medicinske afsnit i Dronninglund, skete det som et led i en større spareøvelse for Medicinsk Center på Aalborg Sygehus. Nu er besparelserne for Medicinsk center vedtaget, og nu tilbagestår en proces, hvor de samlede aktiviteter i Medicinsk Center skal planlægges bedst muligt. Sygehusledelsen er i fuld gang, men for at få et godt resultat er vi forpligtede til at give sygehusledelsen mulighed for at tilrettelægge en proces hvor de relevante sten vendes. Der er lagt op til en spændende proces, og sygehusledelsen er i fuld gang.