Svar på læserbrev

AFSKEDIGELSE:Gunnar Luther efterlyser i NORDJYSKE Stiftstidende 5. juni et svar fra mig til den aftale, kommunen har indgået i forbindelse med afvikling af ældrechef Peder Thøgersens ansættelse ved Hjørring Kommune. Med skyldig hensyntagen til, at jeg ikke i disse spalter kan fremkomme med oplysninger omkring enkeltpersoners ansættelsesvilkår, herunder aftaler indgået i forbindelse med afsked, kan jeg dog oplyse følgende: Vilkårene for ledige og for ansatte er fastlagt i gældende lovgivning, overenskomster, aftaler og den retspraksis, som knytter sig til disse bestemmelser. Afvikling af ansættelsesforhold sker under hensyntagen til disse bestemmelser, hvilket også er sket i tilfældet vedrørende ældrechef Peder Thøgersen. Da jeg ikke kender de gældende love og regler inden for dagpengelovgivningen, skal jeg afholde mig fra fremkomme med betragtninger til denne del af indholdet i debatindlægget.